Astrologi & esoterism

Vad är esoterism?

Den esoteriska delen av en religion/världsåskådning/filosofi avser den djupare, svårbeskrivna, ofta oförklarade delen. Esoterismen kan sägas ta vid där orden inte längre räcker till och tar sig således an de olika frågeställningar som den yttre - exoteriska - delen av religionen inte kan förklara. Om några olika läror får tjäna som exempel möter vi den exoteriska delen i t.ex. Jesu predikningar, där människor gavs lättförståeliga förhållningsorder, medan den esoteriska kunskapen handlar om t.ex. vad skapelseberättelsen egentligen vill säga oss, vad Buddha menade med "nirvana" eller vad det innebär att bli en odödlig inom taoismen.

Hos Garden of Feathers är den esoteriska kunskapen en röd tråd genom alla våra kurser och utbildningar (utan den får man ofta ingen grund att stå på). Vi har kunskap om taoism, buddhism och astrologisk esoterism, liksom om kabbala (judendomens esoteriska gren) och hermetism (den lära som härstammar från Egypten och som idag ligger till grund för väldigt många spirituella skolor). Samtidigt är det inte så att olika läror har olika esoteriska kunskaper - tvärtom är det på detta djupare plan som världens alla inriktningar till slut förenas. De stora skillnader vi ser hör istället till det exoteriska planet. Ytterst finns endast en esoterisk kunskapsmassa, gemensam för oss alla.

Astrologi

Människor har studerat stjärnorna på himlavalvet i alla tider. Den moderna västerländska astrologin bygger på den hellenistiska traditionen som i sin tur kommer från den babyloniska astrologin som utvecklades för ca 6 000 år sedan. Denna långa tid har gjort astrologin till en djupt esoterisk kunskapsbank. Trots det - eller kanske tack vare! - håller den nu på att få ett rejält uppsving då delar av arbetsmarknaden har upptäckt de urgamla kunskaperna och vill använda dem för att hitta de bästa utgångslägena i olika situationer. Vi på Garden of Feathers tycker naturligtvis att detta är oerhört glädjande! 

Om du är nyfiken på hur man med astrologins hjälp kan fördjupa sin självkännedom och börja agera i linje med sina egna unika förutsättningar utifrån det personliga födelsehoroskopet är du välkommen till vår grundkurs i astrologi. Kursens innehåll: 

Baserat på den klassiska astrologin som etablerades i det antika Grekland kommer du att få lära dig byggstenarna i födelsehoroskopet och hur de tolkas. (Den klassiska astrologin skiljer sig från den moderna på några punkter men utgör en fantastisk grund även om man sedan skulle välja att gå vidare med modern astrologi.) I kursen ingår ett arbetshäfte med en utskriven kopia av ditt personliga horoskop. Vi kommer bland annat att gå igenom om följande:

  • De 7 klassiska planeterna och den chaldeanska ordningen.
  • De 3 yttre planeterna och hur man inkorporerar dem i horoskopet.
  • Zodiakens 12 tecken.
  • De 12 astrologiska husen.
  • Element, kvalitet och polaritet.
  • Horoskopets vinklar.
  • Planetära aspekter.

Se i kurslistorna för nästa kursstart! Naturligtvis kan du även konsultera Susanne att ställa ditt horoskop. Pris hittar du här.