Blogg

Garden of Feathers Blogg

Så, yinenergi - kosmisk involution - råder och vi bör följa denna. Lämpliga aktiviteter är t.ex. meditation, kontemplation, utrensningsarbete och lugn qigong - eller varför inte studier av tarot och esoterisk litteratur! Men vi kan också tänka tvärtom: en utpräglad yinpersonlighet, som alltså kan sägas ligga i fas med rådande energi, behöver...

Mot involution

27.09.2022

Människan i vår tid lever utanför naturliga cykler - och i det är hon unik. Att grundenergierna avlöser varandra minut för minut och årtusende för årtusende har historiskt varit hela världsordningens bas. Vi må kalla dessa yin och yang, Gudinnan och Guden eller vad som helst, men namnen har alltid syftat på samma företeelser.

Smriti

26.08.2022

Mindfulness - på sanskrit smriti - är ett buddhistiskt, 2 500 år gammalt, system för sinnesträning. Dess mål är av spirituell natur, men du kan också använda de mest grundläggande teknikerna för att nå vad vi kan kalla "stabilitet i skapande". Om du är fullt närvarande i nuet - i din kropp, andning eller i vad du gör - finns...

Lejonportalen öppnas den 8 augusti varje år när Jorden, Solen, Sirius och de tre stjärnorna i Orions bälte lägger sig på en linje. Siffran 8 representerar oändligheten, men även integrationen av ande och materia. Lejonets tecken står för inre styrka, mod och generositet grundat i våra hjärtan.När Lejonportalen är öppen flödar energierna och det...

Stenen i muren

01.08.2022

Detta är din verklighet, och min. Allas. Stenar i en mur är en spirituell metafor som används för att beskriva vårt sinnes förhållande till verkligheten. Vi kan kalla detta för "sinnets skuggvärld" i Platons efterföljd, Maya som i hinduismen eller Bonpu-no-joshiki som i japansk zen. Allt ditt tänkande och handlande har filtrerats, sakta sipprat,...

Nu några ord från mig, Susanne, om de kosmiska energierna. Imorgon möts Mars med Uranus och Norra noden i Oxen, en konjunktion som märks tydligt redan nu. Så om ni känner er lite irritabla utan verklig anledning så går det troligtvis över om ett par dagar. Och var försiktiga, snälla ni, det finns risk för skärskador, brännskador och andra...

Lugnet i Zen

29.07.2022

Om vi speglar det moderna samhällets energitillstånd i yin-/yangsymbolen (som korrekt heter "tai chi") skulle den vackra symbolen bli förvriden. Det vita yangfältet skulle dominera helt och endast några små svarta lugnande yinstänk skulle synas.

Femininitet har kuvats i vad som verkar vara en evighet, och religionens roll i detta känner vi alla till. Men låt oss se att det globala patriarkatet är endast en parentes i historien; en enskild tidsålder, nu alltmer tynande! Vi kan se de mjuka värdena och känslornas erkännande göra insteg; vi kan se feminin vidsynthet öppna upp människor och...

Det är en hård uppgift att vara människa på vår planet. Om det är något mänskligheten söker och behöver är det hopp, men uppväxta i en nihilistisk jordmån ser vi inte källorna till äkta, varaktigt hopp. När vi skall inges förtröstan är det för stunden och för dagen och det handlar mestadels om materiella belöningar.

Vem är du, där i mitten, och vad gör du i härvan av trådar? Spindeln är en passande metafor för det iakttagande mänskliga sinnet som liv för liv fyller den själsliga bägaren med erfarenheter.