Blogg

Garden of Feathers Blogg

Lejonportalen öppnas den 8 augusti varje år när Jorden, Solen, Sirius och de tre stjärnorna i Orions bälte lägger sig på en linje. Siffran 8 representerar oändligheten, men även integrationen av ande och materia. Lejonets tecken står för inre styrka, mod och generositet grundat i våra hjärtan.När Lejonportalen är öppen flödar energierna och det...

Stenen i muren

01.08.2022

Detta är din verklighet, och min. Allas. Stenar i en mur är en spirituell metafor som används för att beskriva vårt sinnes förhållande till verkligheten. Vi kan kalla detta för "sinnets skuggvärld" i Platons efterföljd, Maya som i hinduismen eller Bonpu-no-joshiki som i japansk zen. Allt ditt tänkande och handlande har filtrerats, sakta sipprat,...

Nu några ord från mig, Susanne, om de kosmiska energierna. Imorgon möts Mars med Uranus och Norra noden i Oxen, en konjunktion som märks tydligt redan nu. Så om ni känner er lite irritabla utan verklig anledning så går det troligtvis över om ett par dagar. Och var försiktiga, snälla ni, det finns risk för skärskador, brännskador och andra...

Lugnet i Zen

29.07.2022

Om vi speglar det moderna samhällets energitillstånd i yin-/yangsymbolen (som korrekt heter "tai chi") skulle den vackra symbolen bli förvriden. Det vita yangfältet skulle dominera helt och endast några små svarta lugnande yinstänk skulle synas.

Femininitet har kuvats i vad som verkar vara en evighet, och religionens roll i detta känner vi alla till. Men låt oss se att det globala patriarkatet är endast en parentes i historien; en enskild tidsålder, nu alltmer tynande! Vi kan se de mjuka värdena och känslornas erkännande göra insteg; vi kan se feminin vidsynthet öppna upp människor och...

Det är en hård uppgift att vara människa på vår planet. Om det är något mänskligheten söker och behöver är det hopp, men uppväxta i en nihilistisk jordmån ser vi inte källorna till äkta, varaktigt hopp. När vi skall inges förtröstan är det för stunden och för dagen och det handlar mestadels om materiella belöningar.

Vem är du, där i mitten, och vad gör du i härvan av trådar? Spindeln är en passande metafor för det iakttagande mänskliga sinnet som liv för liv fyller den själsliga bägaren med erfarenheter.

Hej alla! Nymånen den 29 juni i Kräftans sjunde grad inträffar strax före kl. 04. Med omkringliggande astrologiska energier erbjuder den ett fantastiskt tillfälle att sätta en riktigt stark intention. Eftersom jag älskar att kombinera astrologi och tarot har jag satt ihop en liten tarotläggning som tar några av de planetära positionerna i...

Ofta ställda frågor är: I vilken grad måste man vara religiös (i ordets snäva betydelse) för att bekänna sig till witchcraft/Wicca? Måste man vända sig till Gudinnan och Guden? Vad gör man om inte den rätta känslan för detta infinner sig? Svaren på sådana frågor kan variera mycket beroende på vem man frågar, och troligen också beroende på ur vilken...

Jag har den äran att från i höst få lov att driva ett provtempel ("shrine") i amerikanska Correllian Nativist Church of Wiccas regi här i Sverige. Efter noggrant övervägande valde jag namnet "Wicca Shrine of Cerridwen". Cerridwen är ett keltiskt namn på The Crone, en av de trippelgudinnor vilkas energier är ryggraden i Wicca. The Crone/Cerridwen är...