Blogg

Garden of Feathers Blogg

Ett paradigm kan liknas vid vardagens och vetenskapens intellektuella tält. Inom väl avgränsade väggar cirkulerar tankemönster och ur öppningen strömmar reglerade frågor. Den kunskapsteori - epistemologi - som är ett resultat av, och växelverkar med, paradigmet bestämmer vad man kan veta och hur man kan nå kunskap. Vilka frågor ställs? Vilka frågor...

Människan har observerat sina större energicenter, sina chakran, sedan tidernas gryning. Jag rekommenderar varmt att du ser dem som reflektioner av yttervärlden: stärker du dem kommer det att visa sig där på förbluffande sätt, vilket i sin tur stärker ytterligare. Det blir en positiv energispiral i uttryckets rätta bemärkelse!

Många liv ...

21.02.2023

Efter långa akademiska studier blir du ombedd att föreläsa. Ditt svar blir: "Jag kan berätta vad jag lärt mig de sista tre timmarna, allt innan dess var meningslöst."

Pantheoner

20.02.2023

Så, "the Old God" - blir det månne härsket när vi nyandliga hänvisar till honom och andra gudomar? Är inte den både vidskeplig och religiös i ordets strängaste mening som vänder sig till honom i hans olika s.k. personifikationer, såsom Santa Claus?

Merry Yule!

20.02.2023

Vi närmar oss jul och då finns lite spännande att berätta! Inom paganistiska traditioner använder man inte orden "jul" eller "Christmas" utan "Yule", som - antagligen via fornengelskans "Geola" - kan härledas till forntyskans "Iol". Och detta "Iol" betydde 'hjul', dvs. vår "jul" är tydligt släkt med "hjul"! Det hjul man syftade på bör ha...

Så, yinenergi - kosmisk involution - råder och vi bör följa denna. Lämpliga aktiviteter är t.ex. meditation, kontemplation, utrensningsarbete och lugn qigong - eller varför inte studier av tarot och esoterisk litteratur! Men vi kan också tänka tvärtom: en utpräglad yinpersonlighet, som alltså kan sägas ligga i fas med rådande energi, behöver...

Mot involution

27.09.2022

Människan i vår tid lever utanför naturliga cykler - och i det är hon unik. Att grundenergierna avlöser varandra minut för minut och årtusende för årtusende har historiskt varit hela världsordningens bas. Vi må kalla dessa yin och yang, Gudinnan och Guden eller vad som helst, men namnen har alltid syftat på samma företeelser.

Smriti

26.08.2022

Mindfulness - på sanskrit smriti - är ett buddhistiskt, 2 500 år gammalt, system för sinnesträning. Dess mål är av spirituell natur, men du kan också använda de mest grundläggande teknikerna för att nå vad vi kan kalla "stabilitet i skapande". Om du är fullt närvarande i nuet - i din kropp, andning eller i vad du gör - finns...

Lejonportalen öppnas den 8 augusti varje år när Jorden, Solen, Sirius och de tre stjärnorna i Orions bälte lägger sig på en linje. Siffran 8 representerar oändligheten, men även integrationen av ande och materia. Lejonets tecken står för inre styrka, mod och generositet grundat i våra hjärtan.När Lejonportalen är öppen flödar energierna och det...

Stenen i muren

01.08.2022

Detta är din verklighet, och min. Allas. Stenar i en mur är en spirituell metafor som används för att beskriva vårt sinnes förhållande till verkligheten. Vi kan kalla detta för "sinnets skuggvärld" i Platons efterföljd, Maya som i hinduismen eller Bonpu-no-joshiki som i japansk zen. Allt ditt tänkande och handlande har filtrerats, sakta sipprat,...