Blogg

Garden of Feathers Blogg

Hej alla! Nymånen den 29 juni i Kräftans sjunde grad inträffar strax före kl. 04. Med omkringliggande astrologiska energier erbjuder den ett fantastiskt tillfälle att sätta en riktigt stark intention. Eftersom jag älskar att kombinera astrologi och tarot har jag satt ihop en liten tarotläggning som tar några av de planetära positionerna i...

Ofta ställda frågor är: I vilken grad måste man vara religiös (i ordets snäva betydelse) för att bekänna sig till witchcraft/Wicca? Måste man vända sig till Gudinnan och Guden? Vad gör man om inte den rätta känslan för detta infinner sig? Svaren på sådana frågor kan variera mycket beroende på vem man frågar, och troligen också beroende på ur vilken...

Jag har den äran att från i höst få lov att driva ett provtempel ("shrine") i amerikanska Correllian Nativist Church of Wiccas regi här i Sverige. Efter noggrant övervägande valde jag namnet "Wicca Shrine of Cerridwen". Cerridwen är ett keltiskt namn på The Crone, en av de trippelgudinnor vilkas energier är ryggraden i Wicca. The Crone/Cerridwen är...