top of page

Chakrabaserad energiträning

Pentagram Wicca chakraträning Garden of Feathers

Thorwald är High Priest i Correllian Nativist Wicca (CNW) och organisationens representant i Sverige (läs mer om CNW längst ned på sidan).  Hans verksamhet inom Wicca är samlad under namnet Wicca Shrine of Cerridwen. 

Intern energiträning är av yttersta vikt inom Wicca. Men som du kan läsa nedan finns en mängd stora fördelar med denna träning - oavsett om du är wiccanskt intresserad eller ej! Ja, denna träning är så viktig att alla borde få chansen att prova den, och vi är mycket glada att kunna presentera den för dig!

Fem skäl att stärka dina chakran!

Vi har många energicenter i kroppen, till största del kända som akupunkturpunkter. Emellertid finns också de sju stora energicentren, kända som chakran (ordet chakra är sanskrit (fornindiska) och betyder 'hjul'). Vi kan betrakta chakrana som "psykiska muskler"; precis som vi kan träna våra fysiska muskler och därmed förbereda dem för mer krävande arbete kan vi träna chakrana för att de lättare och effektivare ska kunna utföra sina respektive uppgifter. De är kopplade till våra fysiska, mentala och emotionella funktioner - således till hela vårt liv med oss själva och med omvärlden.  

Det finns flera skäl att specifikt ägna sig åt chakraträning.

 

1) Energimässig balans. Alla chakran bör vara ungefär lika väl utvecklade. Medfödda förutsättningar och livshändelser sätter sig som stagnationer och försvagar större eller mindre delar av vårt chakrasystem. 

2) Energimässig styrka. Även om våra chakran är i balans kan de vara svaga. Regelbunden chakraträning både balanserar och stärker på en och samma gång. 

3) Personlig utveckling. Abstrakt energiträning skapar konkreta förändringar! Våra chakran hanterar vår tillvaro inklusive våra relationer med omvärlden. Det sker hela tiden en växelverkan mellan vår energi och världen utanför, och när vi är balanserade och starka kommer det att visa sig i vår interaktion med omgivningen. En positiv sådan stärker oss ytterligare och höjer vår vibration. Denna växelverkan avstannar aldrig.

4) Mentalt skapande. I denna process är chakraträningen mycket viktig. Men inte bara av ovanstående skäl - vid mentalt skapande är det också avgörande att kunna visualisera effektivt, vilket är chakraträningens grund. 

5) Medialt arbete och kanalisering. Här är starka chakran ett måste. Tredje ögat/pannchakrat och kronchakrat är då de viktigaste, sett ur en synvinkel, men det får inte heller råda obalans mellan chakrana.

 

Chakraträningen ingår som en del i vissa andra arrangemang, men kan också bokas separat som privat eller semiprivat undervisning, Finns även som distansundervisning. 

För att få en orientering om chakrasystemet och anvisningar för hur du grundtränar dina chakran behöver du boka endast ett tillfälle à 1,5-2 timmar. När du kan grunderna utvecklar du sedan successivt träningen på egen hand. Detta går utmärkt då sättet du tränar på inte ändras särskilt mycket. Det du förändrar och utvecklar över tid är istället bland annat visualiseringsteknik. 

Om ni är två eller fler som vill boka, kontakta oss för prisuppgift och arrangemang.

Pentagram, Wicca, chakraträning, Garden of Feathers
Wicca, chakraträning, rotchakra, sakralchakra, solar plexus-chakra, hjärtchakra, halschakra, tredje ögat, pannchakra, kronchakra, Garden of Feathers

Om Correllian Nativist Wicca

Correllian Nativist Wicca är ett system för personlig och spirituell utveckling med rötter i dels skotska, dels nordamerikanska traditioner. Organisationen har närmare 300 000 studenter över hela världen och säte utanför Chicago i USA. CNW är bara en av många grenar inom Wiccarörelsen. Gemensamt för alla wiccanska skolor, system och rörelser är rötter i de gamla spirituella skolorna från vår del av världen, exempelvis det forna Norden, brittiska öarna, Rom, Grekland, Egypten och Mellanöstern. Grundläggande filosofiska och metafysiska skolor inom Wicca är pythagorism, hermetism och den europeiska grenen av alkemi. 

bottom of page