top of page


Zenbuddhistisk meditation
& klassisk buddhistisk mindfulness

 

Ökat lugn, bättre koncentration, en annan förståelse av tillvaron … Skälen att praktisera meditation och mindfulness är många och finns på alla våra plan: de fysiska, mentala, emotionella och spirituella. Hos Garden of Feathers lär du dig teorin bakom meditation och mindfulness och vad som egentligen sker med oss – inte minst med vår hjärna – när vi praktiserar. Du blir helt enkelt kunnig både praktiskt och teoretiskt! Om du önskar distansundervisning går detta utmärkt.

Du är välkommen att studera till lärare i zenmeditation. Du kan därtill välja att bli lärare i qigong och/eller tai chi (lärarnivå i tai chi är dock är en betydligt längre process).

Zenbuddhistisk meditation

Människor i hela världen har mediterat i tusentals år och floran av meditationstekniker är enorm. Den meditationsform som du lär dig hos Garden of Feathers kommer från zenbuddhismen och kallas shikantaza, som är japanska och betyder 'ingenting förutom att sitta'. Shikantaza är influerad av taoismen och dess filosofi om wu-wei, 'intentionslöst handlande'. Denna meditationsform är lätt att förstå sig på och ur en synvinkel enkel: via koncentration ska utövaren nå ett tillstånd av tankefrihet, tystnad och tomhet i sinnet.

 

Det är viktigt att inse att meditationen har flera olika effekter: dels läker den kroppen, dels utvecklar den oss mentalt och spirituellt. Dess rent fysiska påverkan är ännu så länge relativt okänd i väst; läkeprocessen kan sammanfattas som så, att med ett stilla och tomt sinne alstrar vi lågfrekventa hjärnvågor i delta-, theta- och alfaregistren (0,5-2 Hz, 3-7 Hz respektive 8-13 Hz) och när dessa uppträder reagerar kroppen och startar spontana läkningsprocesser. Aldrig blir länken mellan kropp och sinne så tydlig som här!

 

Om du väljer att skaffa dig kunskap om meditation genom oss kommer du att få en god helhetsbild av hur meditationen påverkar oss på alla plan. Att man praktiserar är naturligtvis det viktigaste, men vi fäster också stor vikt vid teorin bakom.

Zenmeditation, meditation, zenbuddhistisk meditation
Mindfulness, mindful, medveten närvaro

Klassisk buddhistisk mindfulness

Mindfulness är meditationens "förlängda arm" i vardagen, dvs. tekniker för koncentration och spirituella framsteg i alla situationer i livet förutom just när vi mediterar. När vi mediterar sitter vi still i ett tyst rum med fokuserat sinne - men hur gör vi när vardagens sysslor tar vid igen? Du lär dig de fyra uppmärksamheter som är grunden i vår vardagspraktik, och de delmål och mål som mindfulness siktar mot. 

 

Det måste poängteras att den mindfulness som erbjuds i väst idag bara är toppen av det klassiska buddhistiska isberget. Idag handlar mindfulness nästan enbart om att reducera stress, medan smrti - som det ursprungliga systemet heter - även har vår spirituella utveckling som mål. När du blir bekant med mindfulness genom Garden of Feathers får du den traditionella, äkta varan.

bottom of page