top of page

Öka ditt energiflöde genom chakraträning

För att få en orientering om chakrasystemet och anvisningar för hur du grundtränar dina chakran behöver du boka endast ett tillfälle à 1,5-2 timmar. När du kan grunderna utvecklar du sedan successivt träningen på egen hand. Detta går utmärkt då sättet du tränar på inte ändras särskilt mycket. Det du förändrar och utvecklar över tid är istället bland annat visualiseringsteknik. 

 

Träningen kan bedrivas privat eller i en mindre grupp (2-8 personer). Om ni är en grupp, kontakta oss för bokning.

Pentagram, Wicca, chakraträning, Garden of Feathers
bottom of page