top of page
andlighet, spiritualitet, andlig, spirituell, Skåne, Stockholm, Dalarna

Spirituella träffar

För dig som är intresserad av att fördjupa din andlighet håller vi månatliga spirituella träffar. Dessa arrangemang är mycket uppskattade och vi fyller nu successivt ytterligare en grupp (kväll). Intaget är alltså löpande och du är välkommen att ta en plats så länge det finns någon ledig (max. 8 deltagare).

Observera att träffarna inte är av drop in-typ. Regelbunden närvaro och engagemang krävs för att vi ska skapa en grupp med stabil struktur och nå god kvalitet. Anmälan sker terminsvis och varje träff betalas i förskott.

 

Vi rekommenderar de flesta att börja med temat i Cirkel 1/2: healing, energirening och vibrationshöjning. Förutom alla intressanta - och kanske nya - upplevelser du kommer att möta är det ett faktum att vi alla bär på energetiska rester från många upplevelser och liv. Möjligheten till ett effektivt resultat av vårt arbete i Cirkel 3, där vi fokuserar på vibration, attraktion och manifestation, är delvis avhängigt av vårt grundarbete i Cirkel 1/2. 

andlighet, spiritualitet, andlig, spirituell, Skåne, Stockholm, Dalarna

Cirkel 1: Healing, inre energirening & vibrationshöjning

Dessa träffar byggs kring zenmeditation, en kort qigong, healingcirkel med Reiki, trumhealing samt ytterligare en varierande spirituell aktivitet. Som allt vi gör syftar även denna cirkel ytterst till en höjning av den egna vibrationen. Vi gör oss aktivt av med energiblockeringar och stagnationer, vilket är ett fantastiskt förarbete för att komma vidare i utvecklingen. 

Fulltecknad

Cirkel 2:

Som Cirkel 1 men kvällstid vardag. Plats finns - kontakta oss!

Attraktionslagen, andlighet, spiritualitet, andlig, spirituell, Skåne, Stockholm, Dalarna
Attraktionslagen, andlighet, spiritualitet, andlig, spirituell, Skåne, Stockholm, Dalarna

Cirkel 3: 
Attraktion & manifestation

Vi tar nästa steg vidare från Cirkel 1/2. Deltagare från de cirklarna har förtur, men anmäl gärna intresse! 

bottom of page