Distans

Grundkurs i tarot (kontakt: Susanne). Kursen ges i Garden of Feathers kurslokal, men du kan också närvara via Zoom. Datum och tider:

Alt. 1, helg, förmiddag: 21/10 (lö), 5/11, 12/11, 25/11 (lö), 3/12.

Alt 2, vardag, kväll: 17/8, 31/8, 14/9, 28/9, 12/10.

Alt. 3, vardag, kväll: 26/10, 9/11, 23/11, 7/12, 21/12. 

Antal platser: 8 per kurs. Pris: 2 950:- inkl. moms. Kostnad för tarotlek kan tillkomma om du inte har Rider Waite Smith-leken (mer om detta samt kursinnehåll hittar du här).

Regelbundna träffar för utveckling/fördjupning kommer att starta efter kurserna (var sjätte vecka).


Grundkurs i astrologi - lär dig att tyda ditt födelsehoroskop (kontakt: Susanne). Kursen ges i Garden of Feathers kurslokal, men du kan också närvara via Zoom. Datum och tider:

25/9, 2/10, 16/10, 23/10, 30/10  kl. 18-21.

Antal platser: 8. Pris: 2 950:- inkl. moms och material. Kursinnehåll hittar du här.

Regelbundna träffar för utveckling/fördjupning kommer att starta efter kurserna (var sjätte vecka).


Grundkurs i runkunskap och runtolkning (kontakt: Thorwald).

Kursen ges i samarbete med tidningen Nära. Läs mer samt köp kursen här:

https://tidningennara.se/kurs/grundkurs-i-runor/


Berättar-/frågestund om Wicca samt om kursen Zenmeditation, klassisk buddhistisk mindfulness & mentalt skapande (kontakt: Thorwald). Kl. 17.30-21. Vad innebär Wicca? Vad vill den wiccanska vägen visa oss och vart ska den leda? Vad är egentligen magi och vad är spiritualitet? Många frågor om Wicca och om dess spin off-kurs besvaras under en helkväll av Thorwald, High Priest i Correllian Nativist Wicca och dess representant i Sverige. Vi ställer också varsin fråga och tar med oss svaret från en runa!

Datum: 29/6. Antal platser: 15. Medverkan: 200:-. Avgiften dras bort vid anmälan till kursen. 


Privatlektioner: grund-/fortsättning i qigong och meditation; fortsättning i tai chi (kontakt: Thorwald). Läs mer här