Självutveckling & divination

Hos Garden of Feathers kan du lära dig olika divinationstekniker såsom tarotkort (Susanne) och runor (Thorwald) och även boka konsultationer. Såväl korten som runorna berättar om människans liv, tillvaro, relationer m.m., och inte minst om hennes inre utvecklingsresa. De berättar om sådant som har varit, som är, och om sådant som vi ännu inte vet om. De är en ovärderlig hjälp i vår vanliga vardag. 

Oavsett kurs får du successivt kunskap om korten/runorna och får generöst med tid att träna läggningar och tolkningstekniker. Kommande kurser hittar du här. Tarotkorten är också en viktig del i vår långa utbildning, se mer här

Nedan kan du läsa om dessa båda gamla tekniker för vägledning och insikt. 

Tarot

Tarot är ett av världens mest spridda divinationssystem och består av totalt 78 kort. Tarotleken är uppdelad i Stora Arkanan, som utgörs av 22 trumfkort, och Lilla Arkanan bestående av 16 hovkort samt 40 numeriska kort. De 78 korten täcker tillsammans in varje möjlig livssituation från det stora och omvälvande som ofta beskrivs av kort från Stora Arkanan till de små vardagshändelserna som de numeriska korten berättar om.

På grundkursen i tarot kommer du bland annat att få lära dig följande:

  • Systemet bakom tarotleken, hur kortens betydelser kopplas till de 4 elementen och numerologi.
  • Genomgång av de individuella kortens betydelser, symbolik och tolkningar.
  • Övningar för att stärka den egna relationen med korten.
  • Hur leken kan användas till så mycket mer än divination.
  • Hur man gör läggningar.
  • Korrespondenser till astrologi och kabbala.

De äldsta tarotlekarna som man känner till, i den form vi använder idag, kommer från 1400-talets Milano. Det fåtal lekar som finns bevarade är exklusiva, handmålade spelkort. Numera finns det tusentals olika tarotlekar att välja mellan. De flesta baserar sig på ett av tre huvudsystem: Tarot de Marsielle (TdM), Raider Waite Smith (RWS) eller Thoth. På grundkursen kommer vi att använda oss av RWS-systemet och man behöver en egen RWS-lek för att kunna tillägna sig kursen. De kommer att finnas till försäljning till självkostnadspris för kursdeltagare.


Runor

"Runor" är en samlingsbeteckning för vad som i själva verket är flera olika gamla nordeuropeiska teckenuppsättningar. Runorna användes till skrift i det gamla Nordeuropa och har idag fått ökande popularitet som divinationsredskap. Det runalfabet vi arbetar med användes av alla germanska folk och är känt från åtminstone 400-talet. Det kallas vanligen Futhark. I divinationssammanhang är det känt även under namnet Uthark genom en förskjutning av runornas ordningsföljd. Alfabetet består av 24 runor som vi arbetar divinatoriskt med enligt två olika metoder.