Divination

Hos Garden of Feathers kan du lära dig olika divinationstekniker såsom tarotkort (Susanne) och runor (Thorwald). Såväl korten som runorna berättar om människans liv, tillvaro, relationer m.m., och inte minst om hennes inre utvecklingsresa. De berättar om sådant som har varit, som är, och om sådant som vi ännu inte vet om. De är en ovärderlig hjälp i vår vanliga vardag. 

Oavsett kurs får du successivt kunskap om korten/runorna och får generöst med tid att träna läggningar och tolkningstekniker. Som tillägg kan du också välja kursen "Mentalt skapande, attraktion och relationen till buddhistisk mindfulness" (läs mer här), där chakrabaserad intern energiträning ingår (läs mer här). Tarotkort och runor vill få oss att förändra vårt tänkande och handlande, och i tilläggskursen går vi på djupet i den förändringsprocessen. 

Tarot

Tarot är ett divinationssystem bestående av 78 kort. De äldsta kända Tarotlekarna som man känner till, i den form vi använder idag, kommer från 1400-talets Milano. Det fåtal lekar som finns bevarade är exklusiva, handmålade spelkort. Tarotleken är uppdelad i Stora Arkanan, som man tror är av europeiskt ursprung, och Lilla Arkanan som antas ha sitt ursprung i Kina och kom till Europa via de muslimska länderna.

Tarot är idag ett världskänt divinationssystem, troligen det allra största. Se i kurslistan när du kan lära dig det! Naturligtvis kan du även konsultera Susanne att göra en läggning åt dig - läs mer här

Runor

"Runor" är en samlingsbeteckning för vad som i själva verket är flera olika gamla nordeuropeiska teckenuppsättningar. Runorna användes till skrift i det gamla Nordeuropa och har idag fått ökande popularitet som divinationsredskap. Det runalfabet vi arbetar med användes av alla germanska folk och är känt från åtminstone 400-talet. Det kallas vanligen Futhark. I divinationssammanhang är det känt även under namnet Uthark genom en förskjutning av runornas ordningsföljd. Alfabetet består av 24 runor som vi arbetar divinatoriskt med enligt två olika metoder.

Se här hur du kan lära dig runtolkning! Naturligtvis kan du även konsultera Thorwald att göra en läggning åt dig - läs mer här.