För företag & organisationer

Vi erbjuder ert företag eller er organisation vad just ni vill ha, antingen det handlar om en lättare informationsstund eller föreläsning varvad med träning - ett uppskattat koncept vid en kick-off eller som energigivande avbrott under konferensen. Mer långsiktiga samarbeten för att öka medarbetarnas välbefinnande kan till exempel vara handledd praktik på vecko- eller månadsbasis med support så att medarbetarna kan implementera kunskaperna i vardagen. Kontakta oss så kan vi tillsammans utforma det som passar er organisation.

Förslag på aktiviteter (som också kan kombineras):

  • Qigong - 3 500 år gamla tekniker för att stärka sinne, kropp och själ. Stående qigong kan utföras i vanIiga kläder och kräver inga förkunskaper. Deltagarna utgår från sina egna förutsättningar. Läs mer om qigong här.
  • Tai chi - prova på komplexa rörelsemönster som tränar balans, koordination, kroppsmedvetenhet m.m. Läs mer om tai chi här.  
  • Meditation - självläkning och mental utveckling sedan 2 500 år. Vi talar om meditationens fördelar och dess många positiva effekter - och provar naturligtvis. Läs mer om vår typ av meditation här
  • Mindfulness - meditationens förlängda arm - olika tekniker för att bevara lugnet mitt i den stressade vardagen. Läs mer om mindfulness här.