Energy practice

Our universe and everything included in it is ultimately energy. This is true not only for physical objects, but also for abstract phenomena such as communication and intention. Thus, if we wish to develop and change ourselves in a solid way the process has to start in our own energy and the ambient one - and there are many ways to go.

With Garden of Feathers you find what may be the widest and most qualified energy practice in Sweden, from both asian and european traditions. During courses and the basic educational year that is organized by Thorwald you work in the chinese tradition och learn qigong, tai chi, zen meditation and mindfulness. You find information about the courses/meetings here, and about the year here

Other methods for energy practice come from Correllian Nativist Wicca, a spiritual tradition built on old european and north american traditions. The methods are chakra based without noteworthy physical movements. Here we practice in a way very different from qigong etc. and have other purposes. You will get to know these forceful and very varied tools within the framework of the tarot and rune courses and during our multi-day courses. 

Sub-areas in the chinese tradition

Zen meditation & traditional buddhistic mindfulness

Humans all over the world have meditated for thousands of years and the diversity of meditation techniques is huge. The meditation variant taught by Garden of Feathers comes from zen buddhism and is named shikantaza, which is japanese and means 'nothing but sitting'. Shikantaza is influenced by taoism and its core concept wu-wei, 'unintentional action'. This meditation practice is easy to understand and from one point of view simple: by concentration shall the practitioner reach a condition of freedom from thoughts, silence and general emptiness of mind. 

It is important to realize that meditation gives several effects: on the one hand it heals the body, on the other it develops us mentally and spiritually. Its pure physical effects are so far relatively unknown in the west, and the healing process can be summarized like this: in a quiet and empty mind we generate low-frequency brain waves at delta, theta, and alfa level (0,5-2 Hz, 3-7 Hz respective 8-13 Hz) and when these appear the body reacts and start spontaneous healing processes. Never will the link between body and mind be more obvious!

If you choose to learn about meditation through us, you will get a good overall picture of how it effects us on every level. The practice is of course the most important thing, but we do emphasize the theory behind. As meditation (and mindfulness, see below) are excellent for distance learning we have created such a course for a minimum of 12 weeks.

Mindfulness är meditationens "förlängda arm" i vardagen, dvs. tekniker för koncentration och spirituella framsteg i alla situationer i livet förutom just när vi mediterar. När vi mediterar sitter vi still i ett tyst rum med fokuserat sinne - men hur gör vi när vardagens sysslor tar vid igen? Detta får du kunskap om. Det måste poängteras att den mindfulness som erbjuds i väst idag bara är toppen av det klassiska buddhistiska isberget. Idag handlar mindfulness nästan enbart om att reducera stress, medan smrti - som det ursprungliga systemet heter - även har vår spirituella utveckling som mål. När du blir bekant med mindfulness genom Garden of Feathers får du den traditionella, äkta varan.

Qigong (taoistisk, buddhistisk & medicinsk)

Qi betyder 'energi' och gong betyder 'arbete' eller 'skicklighet'. När du utövar qigong arbetar du alltså med energi, både med den du har inom dig och runt dig och med energin i det totala, allomfattande energifält som vi lever i från födelse till död.

Qigong började praktiseras inom taoismen för ca 3 500 år sedan, och med tiden skulle qigongen komma att bli en av den traditionella kinesiska medicinens fyra grenar (jämte akupunktur, tuinamassage och örtmedicin). Qigongen kan sedan i sig delas in i fem huvudgrenar där den tränas i många olika syften - och det finns tusentals olika qigongformer! Vi lär ut former ur de taoistiska, buddhistiska och medicinska grenarna. Du får därmed möjlighet till en bred qigongbas med former som betonar flertalet olika aspekter. Du kommer också att få god teoretisk kunskap om qibegreppet, qigongens historia, qigongens effekter m.m.

Former:

  • Hälsoqigong
  • Ba Duanjin (De åtta silkesbrokaderna) variant I
  • Ba Duanjin variant II
  • Taiji gong / Smiling Heart qigong
  • Xiang gong
  • Lian qi bafa gong (sittande form)
  • Taoistisk tempelqigong (sittande form)
  • Dao yin shu
  • Ma Bu

Tai chi / Taiji (24-formen)

Tai chi (ibland Taiji) kallas ibland för "qigongens kusin" och är en effektiv metod för att nå avslappning och harmoni. Rörelsemönstret i tai chi är nytt för de flesta och kan upplevas svårt då det skapas av en avslappnad men ändå dynamisk kropp. De allra flesta blir emellertid väldigt förtjusta i tai chi när de väl hittar de nödvändiga "nycklarna" - om inte förr!

Förutom att tai chi introducerar ett nytt sätt att använda kroppen är träningen känd för att ge benstyrka tack vare de låga positionerna, och för att räta ut och stärka rygg, bål och nacke. Därtill främjas kraftfullt balans, smidighet, koordination och koncentration.

Tai chi kan översättas till 'den högsta kraften'. Metoden är inte särskilt gammal mätt med kinesiska mått; de tidigaste bevisen på utövande kommer från 1600-talet då en officer i den kinesiska armén såg stridspotentialen i qigong och började lägga till steg i formerna. Tai chi är således ursprungligen en av Kinas många hundra kamparter.

Intern energiträning med bas i Correllian Nativist Wicca

Vi har många energicenter i kroppen, till största del kända som akupunkturpunkter. Emellertid finns också de sju stora energicentren, kända som chakran (ordet chakra är sanskrit (fornindiska) och betyder 'hjul'). Vi kan med fördel betrakta chakrana som "psykiska muskler"; precis som vi kan träna våra fysiska muskler och därmed förbereda dem för mer krävande arbete kan vi träna chakrana för att de lättare och effektivare ska kunna utföra sina respektive uppgifter. Holistiskt sett innebär detta att ett starkt och icke-stagnerat chakra utvecklar oss som människor och i det praktiska livet, som medvarelser till andra, som vänner till oss själva och vad avser förmågor och egenskaper. Att abstrakt energiträning skapar sådana konkreta förändringar är det faktum som din träning lutar sig på. 

Därtill är det viktigt inom många spirituella träningsformer att man kan föreställa sig saker för sitt inre öga, dvs. visualisera. Visualiseringar är alltid kopplade till träning av pannchakrat/Tredje ögat. Arbetet med detta, och med kronchakrat, ger dubbla resultat: det kommer förutom den ovan nämnda generella utvecklingen också att hjälpa dig som vill bli duktig på tarot- och runtolkning.