Qigong ~ Tai chi ~ Meditation/mindfulness ~ Intern energiträning

Vårt universum och allt som ingår däri är ytterst energi. Detta gäller inte bara fysiska ting utan även abstrakta företeelser såsom kommunikation och intention. Om vi vill utveckla och förändra oss och vår värld på ett gediget sätt är det därför alltid i energin som processen måste starta - och det finns många vägar.

Hos Garden of Feathers finner du Sveriges kanske bredaste och mest kvalificerade energiträning, hämtad från både asiatiska och europeiska traditioner. Du kan välja att utvecklas inom den kinesiska traditionen och lära dig qigong, tai chi samt traditionell meditation och mindfulness; du kan välja att utbilda dig i Reiki Healing; du kan välja att arbeta med mental energi i syfte att nå en positiv utvecklingsspiral i ditt liv. Och du kan naturligtvis kombinera utifrån tycke och smak! Se våra kurser och utbildningar för innehållsbeskrivningar, och läs nedan om de två viktigaste traditionerna med energiträning och energihantering. 

Delområden i den kinesiska traditionen

Zenbuddhistisk meditation & traditionell buddhistisk mindfulness

Människor i hela världen har mediterat i tusentals år och floran av meditationstekniker är enorm. Den meditationsform som du lär dig hos Garden of Feathers kommer från zenbuddhismen och kallas shikantaza, som är japanska och betyder 'ingenting förutom att sitta'. Shikantaza är influerad av taoismen och dess filosofi om wu-wei, 'intentionslöst handlande'. Denna meditationsform är lätt att förstå sig på och ur en synvinkel enkel: via koncentration ska utövaren nå ett tillstånd av tankefrihet, tystnad och tomhet i sinnet.

Det är viktigt att inse att meditationen har flera olika effekter: dels läker den kroppen, dels utvecklar den oss mentalt och spirituellt. Dess rent fysiska påverkan är ännu så länge relativt okänd i väst; läkeprocessen kan sammanfattas som så, att med ett stilla och tomt sinne alstrar vi lågfrekventa hjärnvågor i delta-, theta- och alfaregistren (0,5-2 Hz, 3-7 Hz respektive 8-13 Hz) och när dessa uppträder reagerar kroppen och startar spontana läkningsprocesser. Aldrig blir länken mellan kropp och sinne så tydlig som här!

Om du väljer att skaffa dig kunskap om meditation genom oss kommer du att få en god helhetsbild av hur meditationen påverkar oss på alla plan. Att man praktiserar är naturligtvis det viktigaste, men vi fäster också stor vikt vid teorin bakom. 

Mindfulness är meditationens "förlängda arm" i vardagen, dvs. tekniker för koncentration och spirituella framsteg i alla situationer i livet förutom just när vi mediterar. När vi mediterar sitter vi still i ett tyst rum med fokuserat sinne - men hur gör vi när vardagens sysslor tar vid igen? Detta får du kunskap om. Det måste poängteras att den mindfulness som erbjuds i väst idag bara är toppen av det klassiska buddhistiska isberget. Idag handlar mindfulness nästan enbart om att reducera stress, medan smrti - som det ursprungliga systemet heter - även har vår spirituella utveckling som mål. När du blir bekant med mindfulness genom Garden of Feathers får du den traditionella, äkta varan.

Qigong (taoistisk, buddhistisk & medicinsk)

Qi betyder 'energi' och gong betyder 'arbete' eller 'skicklighet'. När du utövar qigong arbetar du alltså med energi, både med den du har inom dig och runt dig och med energin i det totala, allomfattande energifält som vi lever i från födelse till död.

Qigong började praktiseras inom taoismen för ca 3 500 år sedan, och med tiden skulle qigongen komma att bli en av den traditionella kinesiska medicinens fyra grenar (jämte akupunktur, tuinamassage och örtmedicin). Qigongen kan sedan i sig delas in i fem huvudgrenar där den tränas i många olika syften - och det finns tusentals olika qigongformer! Vi lär ut former ur de taoistiska, buddhistiska och medicinska grenarna. Du får därmed möjlighet till en bred qigongbas med former som betonar flertalet olika aspekter. Du kommer också att få god teoretisk kunskap om qibegreppet, qigongens historia, qigongens effekter m.m.

Former du kan lära dig:

  • Hälsoqigong
  • Ba Duanjin (De åtta silkesbrokaderna) variant I
  • Ba Duanjin variant II
  • Taiji gong / Smiling Heart qigong
  • Zhineng qigong
  • Xiang gong
  • Lian qi bafa gong (sittande form)
  • Taoistisk tempelqigong (sittande form)
  • Dao yin shu
  • Ma Bu; Öppna upp Lao Gong, Qi från naturen

Garden of Feathers qigongträning bedrivs primärt i form av privatundervisning (även distans) i Skåne och Dalarna (läs mer här); emellertid finns också en grupp i Dalarna. 

Tai chi / Taiji (24-formen)

Tai chi (ibland Taiji) kallas ibland för "qigongens kusin" och är en effektiv metod för att nå avslappning och harmoni. Rörelsemönstret i tai chi är nytt för de flesta och kan upplevas svårt då det skapas av en avslappnad men ändå dynamisk kropp. De allra flesta blir emellertid väldigt förtjusta i tai chi när de väl hittar de nödvändiga "nycklarna" - om inte förr!

Förutom att tai chi introducerar ett nytt sätt att använda kroppen är träningen känd för att ge benstyrka tack vare de låga positionerna, och för att räta ut och stärka rygg, bål och nacke. Därtill främjas kraftfullt balans, smidighet, koordination och koncentration.

Tai chi kan översättas till 'den högsta kraften'. Metoden är inte särskilt gammal mätt med kinesiska mått; de tidigaste bevisen på utövande kommer från 1600-talet då en officer i den kinesiska armén såg stridspotentialen i qigong och började lägga till steg i formerna. Tai chi är således ursprungligen en av Kinas många hundra kamparter.

Garden of Feathers tai chi-träning bedrivs i form av privatundervisning i Skåne och Dalarna (läs mer här). 

Intern energiträning med bas i Correllian Nativist Wicca

Vi har många energicenter i kroppen, till största del kända som akupunkturpunkter. Emellertid finns också de sju stora energicentren, kända som chakran (ordet chakra är sanskrit (fornindiska) och betyder 'hjul'). Vi kan med fördel betrakta chakrana som "psykiska muskler"; precis som vi kan träna våra fysiska muskler och därmed förbereda dem för mer krävande arbete kan vi träna chakrana för att de lättare och effektivare ska kunna utföra sina respektive uppgifter. Holistiskt sett innebär detta att ett starkt och icke-stagnerat chakra utvecklar oss som människor och i det praktiska livet, som medvarelser till andra, som vänner till oss själva och vad avser förmågor och egenskaper. Att abstrakt energiträning skapar sådana konkreta förändringar är det faktum som din träning lutar sig på. 

Därtill är det viktigt inom många spirituella träningsformer att man kan föreställa sig saker för sitt inre öga, dvs. visualisera. Visualiseringar är alltid kopplade till träning av pannchakrat/Tredje ögat. Arbetet med detta, och med kronchakrat, ger dubbla resultat: det kommer förutom den ovan nämnda generella utvecklingen också att hjälpa dig som vill bli duktig på tarot- och runtolkning.