Astrologi ~ Tarot ~ Runor ~ Holy Fire Reikihealing ~ Privat ~ Medial vägledning ~ Rening/rensning ~ 

Vi välkomnar dig till olika typer av konsultationer och till privatundervisning!

Holy Fire® III och Karuna® Reikihealing (fysiskt möte eller distans). Rei-ki betyder ungefär 'universell livsenergi'. Den kan tillföra energi och livsglädje och samtidigt verka stressreducerande, ångestdämpande och djupt avslappnande. Reikin kan genom dessa effekter öka kroppens självläkningsförmåga. Reiki Master Susanne hjälper dig att frigöra fysiska, emotionella eller mentala stagnationer. Under själva healingen ligger du fullt påklädd på en bekväm healingbänk. Healingsessionen inleds och avslutas med ett helande/vägledande samtal och själva healingen tar ca 30 min. Boka den längre tiden om du har stort behov av samtal.

Pris: 675:- (1 timme) till 975:- (1,5 timme).


Karuna® ljudhealing inkl. Holy Fire® III och Karuna® Reikihealing

Healingenergin förstärks av ljudvågor när helande mantran sjungs in under healingen. Ljudhealingen följs av en session med Holy Fire® III och Karuna® Reikihealing.

Pris: 1 150:- (1,5 timme). 


Astrologikonsultation (fysiskt möte eller distans). Ditt personliga födelsehoroskop kastar intensivt nytt ljus över dina medfödda förutsättningar inom olika livsområden. Du kan få svar på frågor om ditt liv ur olika aspekter och varför din tillvaro ser ut på ett visst sätt. Därmed finns det också stora chanser att du framledes kan optimera din utveckling.

Notera! Susanne arbetar efter den hellenistiska traditionen och använder "Whole sign houses" och traditionella härskarplaneter. Hon utesluter dock inte de yttre planeterna i mina analyser.

 • Stora Astrologikonsultationen: Ditt födelsehoroskop analyseras i förväg och sammanställs i en längre skriftlig rapport som vi gemensamt går igenom (förarbete min. 5 timmar, konsultation ca 2 timmar): 3 500:-.
 • Lilla Astrologikonsultationen: Vi går tillsammans igenom ditt horoskop vid ett fysiskt möte eller på distans (ca 2 timmar): 1 275:-. 
 • De tre stora: En kortare skriftlig rapport där betydelsen av din Sol, din Måne och din Ascendent beskrivs med avseende på tecken, hus och aspekter: 795:-.
 • Astrocoaching (fysiskt möte eller distans). Här kan du med astrologins hjälp bli guidad genom vilka livsområden som kommer att vara i fokus i just ditt liv under de närmaste 5 åren. Vad ska du se upp med? Var kan du förvänta dig förändringar? Inom vilka områden kommer du att vara framgångsrik? I priset ingår en djupdykning i just ditt horoskop samt en skriftlig sammanfattning som du kan återkomma till under de aktuella åren: 3 500:-.

Tarotkonsultation (fysiskt möte eller distans). Tarotkorten är ovärderliga hjälpare både i vardagen och vid större vändpunkter i livet. Under Susannes ledning visar korten dig vägen genom dina frågor. Du frågar - ni lägger - Susanne tolkar - ni samtalar! 

Pris: 675:- (1 timme) till 975:- (1,5 timme).

Tjejkväll med tarot (fysiskt möte)! Susanne besöker er och berättar om tarotkorten - om vad de är för något, hur de fungerar och hur vi kan använda dem i vårt dagliga liv. Därefter får deltagarna varsin läggning, enskilt om så önskas. 

Cirkapris: 1 000:-/timme. Milkostnad (30:-/mil) tillkommer. 

Kontakta Susanne för att boka eller ställa frågor! 


Privatundervisning i qigong, tai chi, meditation och mindfulness (även distans). Detta är ett mycket effektivt sätt att starta upp träningen och snabbt få hög kvalitet på den. Träffarna lägger vi upp i samråd, utifrån dina behov. Minimitid för ett privat pass är 1 timme, maxtid är 3 timmar. Du börjar med att boka ett provpass på 1,5 timme. Förutom att du startar den egentliga praktiken får du då också nödvändiga teoretiska grunder, och vi lägger upp ett program för just dig. Pris för denna introduktion är: 

 • Qigong/Tai chi: 595:-.
 • Meditation & mindfulness: 525:-.

Du bokar sedan en fortsättning på antingen 5 timmar eller 10 timmar: Kostnaden är: 

 • Qigong/Tai chi: 2 850:- resp. 5 600:-. 
 • Meditation & mindfulness: 2 500:- resp. 4 900:-. 

Om ni är två stycken som vill träna tillsammans är ett semiprivat alternativ lämpligt. Ni lär er effektivt med en lägre kostnad per person. Minimitid är 2 timmar, maxtid är 3 timmar. Priset för 1,5 timmes provpass är: 

 • Qigong/Tai chi: 495:- per person.
 • Meditation & mindfulness: 475:- per person.

Ni bokar sedan en fortsättning på antingen 5 timmar eller 10 timmar: Kostnaden är per person:

 • Qigong/Tai chi: 2 350:- resp. 4 600:-
 • Meditation & mindfulness: 2 300:- resp. 4 500:-. 

Reseersättning tillkommer vid resa/hembesök. 

Du kan också välja att gå den sammanhållna utbildningen Zenbuddhism, buddhism och taoism i teori och praktik. Läs mer här.

Kontakta Thorwald för att boka eller ställa frågor!


Medial vägledning (fysiskt möte eller distans). Genom Thorwald får du budskap och råd från guider och vänner i andra världar och dimensioner. En medial konsultation med tillhörande samtal kan vara mycket givande och vägledande i ditt liv här på jorden. Pris: 675:- (1 timme).

Medial vägledning med runornas hjälp (fysiskt möte eller distans). Runorna är ovärderliga hjälpare både i vardagen och vid större vändpunkter i livet. Under Thorwalds ledning visar de dig vägen genom dina frågor. Du frågar - ni lägger - Thorwald tolkar - ni samtalar! 

Pris: 675:- (1 timme) till 975:- (1,5 timme).

Kontakta Thorwald för att boka eller ställa frågor!


Rensning/rening av hus, lokaler och platser. 

Känner du närvaron av oönskad energi hemma, på arbetsplatsen eller någon helt annanstans? Sådan energi kan ha olika ursprung och den kan vara bunden till dig eller till platsen i fråga. 

Genom en kombination av medial kontakt (Thorwald) och Reikihealing (Susanne) kan vi på ett effektivt sätt hjälpa dig att både förstå energin och bli av med den. Översiktligt beskrivet är Thorwalds roll att kartlägga energin och meddela eventuella budskap, medan Susannes roll är att ta bort energin, exempelvis genom att hela och därefter leda över själar till andra sidan. 

Pris: 2 000-2 500:- beroende på tidsåtgång (2-3 timmar). Milkostnad (30:-/mil) tillkommer.


Alla priser är inklusive moms! 

Du kan vara trygg med att all information behandlas konfidentiellt. Om vi gemensamt kommer fram till att dina frågeställningar, eller det stöd du behöver, går utanför våra ramar kan vi erbjuda dig ett nätverk av kompetenta yrkesutövare.