Den spirituella motivationen

06.07.2022

Det är en hård uppgift att vara människa på vår planet. Om det är något mänskligheten söker och behöver är det hopp, men uppväxta i en nihilistisk jordmån ser vi inte källorna till äkta, varaktigt hopp. När vi skall inges förtröstan är det för stunden och för dagen och det handlar mestadels om materiella belöningar.

Men! Det finns en aldrig sinande källa till det dagliga hoppet: det faktum att vår själ återvänder till livet, igen och igen. Varje händelse i tillvaron fyller då en funktion; varje sekund blir av största vikt eftersom den framtida effekten av varje detalj blir omätbart stor.

Hopp skapas också av ett allmänspirituellt perspektiv! Tänk så många entiteter från så många världar som ser oss, lotsar oss, stoppar oss, tröstar oss, bedömer oss och som sedan, efter vår passage över, kanske blir involverade i vår själs fortsatta utveckling!

Den som har spirituell motivation saknar aldrig hopp.