Kuan-yin ser slutet och ler

27.07.2022

Femininitet har kuvats i vad som verkar vara en evighet, och religionens roll i detta känner vi alla till. Men låt oss se att det globala patriarkatet är endast en parentes i historien; en enskild tidsålder, nu alltmer tynande! Vi kan se de mjuka värdena och känslornas erkännande göra insteg; vi kan se feminin vidsynthet öppna upp människor och samhällen. Rigida patriarkala strukturer kommer därmed inte att framstå som norm utan vittra sönder av sin egen envishet. Vi är delvis redan där, till höger om parentesen, vid brytpunkten!

Till vänster om parentesen - bortom år 0 - hyllades gudinnor och femininitet i lika hög grad som gudar. Man visste att balans i ett vidare perspektiv inte kan byggas på en obalanserad grund. Taoismen betraktar rentav den feminina principen som överlägsen den maskulina - yin segrar över yang, som inte är uthållig utan tömmer sin energireserv.

Kuan-yin ser slutet och ler. Ursprungligen den manliga bodhisattvan Avalokiteshvara gjorde taoismen om honom till kvinna. Och, ja, en spirituell gestalt ska inte principiellt vara man. Taoismen var klok. Igen.