Kort om chakran

21.02.2023

Människan har observerat sina större energicenter, sina chakran, sedan tidernas gryning. Jag rekommenderar varmt att du ser dem som reflektioner av yttervärlden: stärker du dem kommer det att visa sig där på förbluffande sätt, vilket i sin tur stärker ytterligare. Det blir en positiv energispiral i uttryckets rätta bemärkelse!


Ordet "chakra" är sanskrit och betyder 'hjul'. Hinduismen räknar med sju sådana energihjul. Taoismen betraktar tre av dessa som viktigare än de andra: sakral-, hjärt- och pannchakrana. Även kelterna betonade tre stycken (där kallade "grytor") men bytte ut sakralchakrat mot solar plexus. Solar plexus förresten, vars namn är en sista rest av en medeltida europeisk energisystematisering! Centren kallades "plexi" (sing. "plexus"), men beskrivningen övergavs till förmån för den mer detaljerade indiska varianten.


Chakrana är inga påhitt. De är psykiska muskler och deras relationer med yttervärlden är lika verkliga. De har att göra med alla plan av allt som är du, inom dig och i världen. Ta väl hand om dem.