Många liv ...

21.02.2023

Efter långa akademiska studier blir du ombedd att föreläsa. Ditt svar blir: "Jag kan berätta vad jag lärt mig de sista tre timmarna, allt innan dess var meningslöst."

Ett konstigt svar! Men den som plötsligt inser hur många liv vi har levt ser att det är exakt så samhället fungerar, storskaligt. Omedvetna om att vi är produkter av kolossalt många inkarnationer är vi fast i vad vi gör, har gjort och inte har gjort i d-e-t-t-a liv.


- Så du lär ut qigong? Hur länge studerade du i Kina?
- Nej, jag har väckt upp minnena här hemma.
- Det känns fuskigt.
- Nja, alltså, jag har lärt mig qigong i Kina under många liv. Nu inkarnerade jag i Sverige för att lära ut qigong här, inte för att lära mig qigong i Kina en gång till.


A-l-l-t vi är har ackumulerats under våra många liv. Att bortse från dem är som att äga ett slott men leva i krypgrunden, som att läsa i fem år och inte veta att man gjort det. När vi införlivar ett annat tankesätt i vår vardag finns det mycket som blir annorlunda. Allt fler kommer dithän - hjälp dem gärna på vägen under holistisk-cykliska pratstunder.