Mot involution

27.09.2022

Människan i vår tid lever utanför naturliga cykler - och i det är hon unik. Att grundenergierna avlöser varandra minut för minut och årtusende för årtusende har historiskt varit hela världsordningens bas. Vi må kalla dessa yin och yang, Gudinnan och Guden eller vad som helst, men namnen har alltid syftat på samma företeelser.

Nu ökar den lugna, sammandragande yinenergin sin dominans mer för varje dag. Detta kan vi utnyttja för att gå in i en period av involution, dvs. vända oss in mot oss själva i tanke och aktivitet. Då lägger vi oss i linje med de universella energiströmmarna, och när vi gör det ökar chansen till ett lyckat arbete markant!