Nymåne i Kräftan 29 juni

26.06.2022

Hej alla! Nymånen den 29 juni i Kräftans sjunde grad inträffar strax före kl. 04. Med omkringliggande astrologiska energier erbjuder den ett fantastiskt tillfälle att sätta en riktigt stark intention. Eftersom jag älskar att kombinera astrologi och tarot har jag satt ihop en liten tarotläggning som tar några av de planetära positionerna i beaktande. Korten kommer att guida dig i hur du bäst kan formulera dina personliga avsikter och målbilder för det kommande halvåret fram till fullmånen i Kräftan, som inträffar strax efter midnatt den 7 januari, då cykeln avslutas.

Eftersom Kräftans tecken är månens egen hemvist är månen extra stark här. Kräftan förkroppsligar energin kardinalt vatten och ger därmed extra energi till uppstarter kopplade till våra känslor. Hur kan du bäst utnyttja energierna från Jupiter, Mars-Saturnus samt Uranus-Norra noden för att lösa gamla känsloblockeringar och bereda plats för nya härliga känslor med högre vibration i ditt liv?

Kort 1 och 2. Jupiter som befinner sig i Väduren bildar en nära nog exakt kvadratur till Nymånen och bidrar med en starkt expansiv kraft som vi kan utnyttja dels för att våga möta våra egna uttjänta känslor kring olika ämnen, dels för att tränga igenom kräftans hårda skal av skydd och komfort och våga oss på nya saker. Med Mars närvaro i Väduren finner sig Jupiter väl tillrätta där och kan skicka sin energi med full kraft till Nymånen. Med Vädurens energi handlar det om uttrycket av jaget. Vilka känslor behöver du processa för att expandera ditt jag i riktning mot din fulla potential?

Kort 3. Saturnus i Vattumannen bildar en sextil med Mars i Väduren. Båda planeterna är starka i sina respektive hemtecken, och normalt sett kommer de inte särskilt bra överens. Lika hänsynslös som Mars kan vara i sin drivna äventyrslystnad, lika iskallt kompromisslös kan Saturnus framstå med sina fasta gränser. Nu kommer vi till det fina: sextilen är en vänskaplig energi som får planeterna att komma överens. Sextilen bär på Venus energi och strävar efter att skapa sammanhang och förståelse. Därmed ges det här tillfälle att finjustera gränserna till ditt personliga område. Kanske behöver de förstärkas? Kanske behöver de luckras upp och släppa in mer utifrån kommande impulser?

Kort 4. Uranus annalkande konjunktion med Norra noden. Månens noder, dvs Norra respektive Södra noden, anger var sol- respektive månförmörkelser sker under en given tidsperiod. Förmörkelserna kommer med bud om förändring. Uranus å sin sida kan slå ner som en blixt från klar himmel och ställa saker och ting på ända, med en alldeles särskild benägenhet att träffa stagnerade energier. Redan vid tiden för Nymånen i Kräftan är Uranus och Norra noden inom räckhåll för varandra, men först den 20 juli blir konjunktionen exakt. Hur kan du bäst förbereda dig för plötslig förändring?

Kort 5. En övergripande energi som bör tas i beaktande. Låt den gärna genomsyra hela Nymåneintentionen.

När korten är lagda gäller det att forma sig en övergripande bild och fånga meddelandets kärna. Var noga med att förankra din intention i hjärtat så att den visar din verkliga önskan.

Gör sedan en liten ritual kring Nymånen för att få en kraftfull förankring av intentionen. Tänd ett ljus och lite rökelse, plocka fram en kristall som du tycker om eller kanske en staty som betyder något för dig. Här är det bara fantasin som sätter gränser och det viktigaste är att det känns genuint för dig.

Det finns många olika sätt att befästa intentionen. Några exempel:

  • Sätt dig i meditation och upprepa intentionen som ett mantra till dess att du känner att den har förankrat sig i dig.
  • Skriv intentionen på ett papper. Bränn papperet utomhus och se hur röken stiger. Visualisera hur röken bär intentionen till universum och överlämna den till kosmos.
  • Skriv intentionen på ett papper. Vik ihop papperet och gräv ner det under ett träd. Visualisera hur trädets rötter guidar meddelandet ner till Moder Jord och överlämna det till henne.

Lycka till!