Pantheoner

20.02.2023

Så, "the Old God" - blir det månne härsket när vi nyandliga hänvisar till honom och andra gudomar? Är inte den både vidskeplig och religiös i ordets strängaste mening som vänder sig till honom i hans olika s.k. personifikationer, såsom Santa Claus?


Nej! Den som önskar kan personifiera kosmiska energier, dvs. skapa personliga gudomar. Syftet är att knyta an intellektuellt och emotionellt till en viss energi och till de egenskaper som hör dit. Världens pantheoner (kultur- och tidsspecifika uppsättningar av gudomar) är resultat av att urenergin förgrenats och sedan personifierats som "De sju stora krafterna" - sju arketypiska energier. Tre av dem är feminina och fyra maskulina: Jungfrun, Modern, Häxan; Hjälten, Älskaren, Kungen och Magikern. Var och en av dessa antar därefter ett stort antal olika skepnader, formade av alla dem som söker energin/egenskaperna. Och då har vi kommit till nästa nivå av personifikation, till Santa Claus (Magikern), Kali (Häxan), Venus (Jungfrun) och många, många andra - som alltså inte är något mer religiöst än energi i lättförståeliga former!