Smriti

26.08.2022

Mindfulness - på sanskrit smriti - är ett buddhistiskt, 2 500 år gammalt, system för sinnesträning. Dess mål är av spirituell natur, men du kan också använda de mest grundläggande teknikerna för att nå vad vi kan kalla "stabilitet i skapande". Om du är fullt närvarande i nuet - i din kropp, andning eller i vad du gör - finns inget utrymme för fokus/tankar på oönskade saker och företeelser. Även om du då inte skapar din värld aktivt, så skapar du den passivt tack vare det neutrala sinnestillstånd som din uppmärksamhet ger. Schematiskt uttryckt: Du må i det här skedet inte attrahera in något nytt och glatt i ditt liv, men du riskerar inte heller att felskapa genom att attrahera in det tunga, negativa.

Vi får inte stanna här; smriti är komplext och leder anden hela vägen till slutmålet. Men det är en bra början att relatera träningen till de skapandeprocesser som vi går igenom varje sekund av livet och göra dem medvetna och fria från damm.