Stenen i muren

01.08.2022

Detta är din verklighet, och min. Allas. Stenar i en mur är en spirituell metafor som används för att beskriva vårt sinnes förhållande till verkligheten. Vi kan kalla detta för "sinnets skuggvärld" i Platons efterföljd, Maya som i hinduismen eller Bonpu-no-joshiki som i japansk zen. Allt ditt tänkande och handlande har filtrerats, sakta sipprat, genom ditt medvetandes mur. Att riva muren är att nå buddhismens "bodhichitta" - att betrakta tillvaron som den verkligen är i all sin äkthet och objektivitet. Detta är zens "fushizen-fushiaku" - inga goda tankar, inga dåliga tankar. Inga stenar, inga etiketter.

Emellertid kan du inte rasera hela muren på en gång, eftersom det skulle innebära en omedelbar och total förståelse av alltet. Men du putter ut stenarna en efter en och transformerar således om din verklighetsuppfattning och hela livsfilosofi.

Min hittills mest minnesvärda sten var insikten om reinkarnation. Vilken var din?