Tältet läcker!

21.02.2023

Ett paradigm kan liknas vid vardagens och vetenskapens intellektuella tält. Inom väl avgränsade väggar cirkulerar tankemönster och ur öppningen strömmar reglerade frågor. Den kunskapsteori - epistemologi - som är ett resultat av, och växelverkar med, paradigmet bestämmer vad man kan veta och hur man kan nå kunskap. Vilka frågor ställs? Vilka frågor f-å-r ställas?


Vi ser att rådande paradigmtält läcker i allt mer ökande takt. När Lundaforskare nu har upptäckt att en lök känner när du skär i den är detta en läcka. Animismen har vetat detta i eoner, men det är en annan historia. Nu är nu! Om forskarna inte aktivt formade en icke-rationalistisk hypotes opererar en sådan åtminstone i bakgrunden. Fler leder ofrånkomligen till ett paradigmskifte i vetenskapssamhället. Och i vår vardag är skiftet relativt långt gånget - vi hör om daglig vägledning genom astrologi och divination, om qi som bas i individens förklaring av mående och skeenden osv.


Fortsättning följer, och en intressant sådan som transformerar människosläktets världsbild.