Vem är du, där i mitten?

06.07.2022

Vem är du, där i mitten, och vad gör du i härvan av trådar? Spindeln är en passande metafor för det iakttagande mänskliga sinnet som liv för liv fyller den själsliga bägaren med erfarenheter.

Historiens etiska föreskrifter och råd har ofta kopplats till bilden av en människa som vandrar, eller som stegar sig upp i en trappa. Men allt skeende är cykliskt; den som utvecklas går inte från ruta 1 till 2 till X för att aldrig återvända. Bättre då att vi ser oss som spindeln! Vi drar i olika mentala och spirituella trådar vid olika tidpunkter, och kommer att dra i samma tråd många gånger eftersom varje tråds status är beroende av vad vi gjort med de övriga. Successivt färdigställs helheten till något funktionellt och vackert, men vi har då återvänt till delen många gånger.

Cirkeln/sfären är den fundamentala kosmiska formen/kroppen. Cirkeln är flöde - hörn är stagnation. Därför är galaxen rund, och blomstjälken också. "Såsom ovan, så ock nedan", sade Hermes, och vi kan tillägga: "Såsom utom oss, så ock inom oss."