Om oss och vår bakgrund

Thorwald Lorentzon & Susanne Schéele
Thorwald Lorentzon & Susanne Schéele

Vi som har skapat och driver Garden of Feathers heter Thorwald Lorentzon och Susanne Schéele. Thorwald är verksam som lärare inom spirituella traditioner från både öst och väst - och ett av hans viktigaste budskap är att dessa kompletterar varandra och inte konkurrerar. Han arbetar som lärare i qigong, tai chi, meditation och traditionell mindfulness och är också High Priest i Correllian Nativist Wicca med specialiteterna mediumskap och runtolkning. Som företrädare mot offentligheten är han verksam som skribent och har vid flera tillfällen medverkat i Sveriges Radio. 

Susanne är Holy Fire® V* Karuna® Reiki Master och erbjuder både behandlingar och Reikiutbildningar upp till Masternivå. Susanne utgår från ett helandeperspektiv i sin strävan att förmedla verktyg för att överblicka våra liv och vår verklighet i ett större perspektiv. Hon är också en hängiven lärare och uttolkare av hellenistisk astrologi och tarotkort, två väsensskilda sätt att få guidning på vår vindlande väg genom livet. Hon har ett specialintresse för de esoteriska delarna av de klassiska lärorna och brinner för att förmedla sin kunskap inom dessa ämnen. 

* Holy Fire® V är detsamma som Holy Fire® III Världsfred. Detta är den senaste uppgraderingen från William Lee Rand/ICRT. 

* * *

Den gemensamma nämnaren i allt vi gör och lär ut är energi, den som är allt och betyder allt. Vi är naturligtvis måna om att hela tiden utveckla oss själva och vårt material; Garden of Feathers är en fantastisk process precis såsom livet självt!