top of page

Astrologi

Astrologin ger en unik inblick i de förutsättningar du föddes in till det här livet med. Tillsammans med magi och alkemi utgör astrologi en av hörnpelarna i de hermetiska lärorna. Dess essens beskrivs i den hermetiska centraltesen så som ovan så och nedan. Astrologi är ett komplext system där planeternas positioner tolkas utifrån placering i stjärntecken och astrologiskt hus, samt i relation till varandra och till olika matematiska punkter.  

 

Det finns många olika astrologiska inriktningar och skolor. På Garden of Feathers praktiserar vi klassisk hellenistisk astrologi med helteckenhus och de 7 synliga planeterna som härskare. Vi erbjuder en gedigen grundkurs och två olika konsultationer. Läs mer nedan. 

astro4_vintage.JPG

Grundkurs i astrologi

På Garden of Feathers grundkurs i astrologi lär du dig astrologins grunder utifrån ditt eget födelsehoroskop. Du lär dig de grundläggande betydelserna hos planeterna, stjärntecknen och de astrologiska husen samt varifrån dessa betydelser härstammar.  Dessutom får du kunskap dels om hur man använder härskarplaneter, aspekter och aspektmönster, dels om månens noder och betydelsen av sol-och månförmörkelser.  

Baserat på den klassiska astrologin som etablerades i det antika Grekland kommer du att få lära dig byggstenarna i födelsehoroskopet och hur de tolkas. I kursen ingår ett arbetshäfte med en utskriven kopia av ditt personliga horoskop. Vi kommer bland annat att gå igenom om följande:

  • De 7 klassiska planeterna och deras roll som härskarplaneter.

  • Hur man inkorporerar Uranus, Neptunus och Pluto i horoskopet.

  • Zodiakens 12 tecken.

  • De 12 astrologiska husen.

  • Element, kvalitet och polaritet.

  • Horoskopets vinklar.

  • Planetära aspekter.

Horoskoptolkning

Ditt personliga födelsehoroskop kastar intensivt nytt ljus över dina medfödda förutsättningar inom olika livsområden. Du kan få svar på frågor om ditt liv ur olika aspekter och varför din tillvaro ser ut på ett visst sätt. Därmed finns det också stora chanser att du framledes kan optimera din utveckling. Ditt födelsehoroskop analyseras i förväg och sammanställs i en längre skriftlig rapport som vi gemensamt går igenom.

Obs! denna tjänst är mycket populär och det är minst 8 månaders väntetid. Anmäl intresse via kontaktformuläret.

astro_vintage.JPG
astro3_vintage.JPG

5-årshoroskop

Hur planerar du bäst de 5 kommande åren utifrån de astrologiska förutsättningarna? Vilka livsområden kommer att vara i fokus i just ditt liv under de närmaste 5 åren? Vad ska du se upp med? Var kan du förvänta dig för förändringar? Inom vilka områden kommer du att vara framgångsrik? Här får du en djupdykning i just ditt horoskop samt en skriftlig sammanfattning som du kan återkomma till under de aktuella åren.

Obs! denna tjänst är mycket populär och det är minst 8 månaders väntetid. Anmäl intresse via kontaktformuläret.

bottom of page