top of page

Astrologi

Astrologin ger en unik inblick i de förutsättningar som du föddes med i detta liv. Tillsammans med magi och alkemi utgör astrologi en av hörnpelarna i de hermetiska lärorna. Dess essens beskrivs i den hermetiska centraltesen "så som ovan så och nedan". Astrologi är ett komplext system där planeternas positioner tolkas utifrån placering i stjärntecken och astrologiskt hus, samt i relation till varandra och till olika matematiska punkter.  

 

Det finns många olika astrologiska inriktningar och skolor. På Garden of Feathers praktiserar vi klassisk hellenistisk astrologi med helteckenhus och de 7 synliga planeterna som härskare. Vi erbjuder en gedigen grundkurs och två olika konsultationer. Klicka och läs mer!

astrologi födelsehoroskop horoskop Garden of Feathers

Det är något magiskt med att studera astrologi. Att inleda med sitt eget horoskop och sedan få ta del av andra människors horoskop är att på riktigt börja förstå vidden av hur skilda våra förutsättningar är. Att studera astrologi är djupt personlighetsutvecklande, genom den intellektuella ansträngning som krävs men framförallt genom den tilltagande ödmjukheten inför vår egen samhörighet med världsalltet.

bottom of page