top of page
Reiki, healing, Reikihealing, Reikibehandling, Reikiutbildning, Reiki Master, Reiki 1, Reiki 2, Skåne, Dalarna

Reikiträffar - vidareutveckla din Reiki

Vill du få möjlighet att fördjupa och vidareutveckla din Reikihealing tillsammans med andra? Vi ordnar Reikiträffar på Garden of Feathers en gång/månad. Träffarna passar både professionella Reikiutövare och nybörjare. Jag kommer bland annat att dela med mig av healingtekniker från Reikitraditionen samt andra tekniker som fungerar tillsammans med Reikienergin. Ni kommer att få generöst med tid att öva på varandra. Träffarna är öppna för Reikiutövare på alla nivåer och från alla inriktningar. Varje träff kommer att läggas upp på ungefär följande sätt:

> Helande upplevelsemeditation eller annan helande meditation.

> Teoretiskt moment - genomgång av olika healingtekniker.

> Healingmoment - vi övar på att heala varandra eller håller en gemensam grupphealing.

 

Resterande datum under våren: 9/4, 7/5, 4/6.

Tid: 17.30-21 (drop in från 17.30; vi startar gemensamt kl. 18).

bottom of page