top of page

Holy Fire®V Usui Reiki

Behandlingar & utbildningar

Reiki, healing, Reikihealing, Reikibehandling, Reikiutbildning, Reiki Master, Reiki 1, Reiki 2, Skåne, Dalarna

Holy Fire® Reikihealing

Holy Fire® Usui Reiki är ett Reikisystem som baseras på Holy Fire®-energi. Reiki är en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod som skänker djup avslappning och därmed främjar läkning. Reikin kan hjälpa vid tillstånd som till exempel smärta, stress, ångest och fysiska och mentala spänningar. Reiki används i många länder som ett komplement inom sjukvården och i Sverige är Reikibehandlingar godkända som friskvård.

Att ta emot Reiki

Under en Reikibehandling upplever du djup avslappning och du förs till en mental och känslomässig plats där läkning är möjlig. Som klient upplever du energin som kärleksfull, lugn, trygg och positiv. Ofta krävs upprepade behandlingar, och hur effektiv healingen blir beror till stor del på hur snabbt du är villig att släppa medvetna och omedvetna beteendemönster. Sessionen inleds med ett helande samtal där vi gemensamt sätter en intention kring din läkning. Under Reikibehandlingen, som tar ca 30 min, ligger du ner på en bekväm brits med kläderna på. Vi avslutar sedan med ett samtal kring upplevelser och insikter från healingen och hur du arbetar vidare med din läkning.

Reiki, healing, Reikihealing, Reikibehandling, Reikiutbildning, Reiki Master, Reiki 1, Reiki 2, Skåne, Dalarna
Reiki, healing, Reikihealing, Reikibehandling, Reikiutbildning, Reiki Master, Reiki 1, Reiki 2, Skåne, Dalarna

Utbilda dig till Reikihealer

Att utbilda sig till Reikihealer är att utvecklas personligt, själsligt och spirituellt. För Reikiutövaren upplevs Holy Fire®-energin som ren och kraftfull och varje gång du ger Reikihealing tar du själv del av den helande energin. När du utbildar dig till Holy Fire ® Usui Reikihealer kan du redan efter Reiki 1 ge healing till dig själv och andra. Flödet och energin samt förståelsen för Reikisystemet fördjupas sedan med Reiki 2;  här lär du dig att utföra en fullständig Reikihealing. Om du sedan känner dig kallad att gå vidare och fördjupa din spirituella utveckling genom Reikin är Reiki Holy Fire®V Reikimaster/ART nästa steg. Masterutbildningen är även en lärarutbildning, där du får de energimässiga och praktiska verktygen att lära ut Reiki till andra. 

bottom of page