top of page

Runkunskap och runtolkning

Att ha bred kunskap om runor är att ha tillgång till ett flerdimensionellt redskap. Runorna har uråldrig användning inte bara som skriftspråkstecken, utan också för vägledning och förutsägelser. I vår tid blir runorna allt mer populära både i dessa funktioner och som en del av vår personliga utveckling. Vi kan dra fördel av deras koppling tillbaka till forna tiders visdom, samtidigt som vi kan ha dem i fickan för daglig vägledning och kraft. Kan man egentligen hitta en bättre vän?

För dig som vill lära dig tyda och tolka runorna kan Garden of Feathers erbjuda Thorwalds webbkurser i samarbete med tidningen Nära. Du kan också få direkt vägledning och mediala budskap från runorna genom Thorwald.

Runor, den 24-radiga Futharken
Runtolkning
Runa
Runor
bottom of page