top of page

Tarot och runor

Tarotkorten är precis som runorna ovärderliga hjälpmedel i vardagen för att läsa av energier, för vägledning, för personlig utveckling, för intentionssättning och mycket mer. Hos Garden of Feathers kan du gå kurser och få konsultationer och vi kan garantera att regelbunden användning av dessa kraftfulla verktyg kommer att leda dig på en resa i självkännedom och ge dig en ny syn på din omgivning.

Tarotkort

Tarotlekens 78 kort är symboler för alla de händelser som en människa kan uppleva under sitt jordiska liv. Endast fantasin sätter gränser för vad de kan användas till.

tarotkort, tarotkurs, tarotläggning, tarotkonsultation
Futhark, Uthark, runor, runkurs, runläggning, rundragning, runkonsultation

Runtolkning

Runorna utgör vårt gamla nordiska skriftspråk, men varje runa har, bortom ljudvärdet, även djupgående betydelser som kan användas för vägledning, divination och personlig utveckling.

bottom of page