top of page

Utbilda dig till Reikihealer

Känner du dig kallad att bli Reikihealer och fördjupa din spirituella utveckling samtidigt som du får förmågan att heala familj, vänner och klienter?

Reiki 1&2 hålls gemensamt, men det går även bra att gå ett steg i taget. Om du önskar dela upp kurserna, kontakta oss. 

Hittar du inget datum som passar dig i bokningskalendern? Kontakta mig - i mån av intresse och tid kan jag ordna extra kurser utöver de schemalagda. 

Kommande kurser:

8-9 november 2024:
Holy Fire®III Usui Reiki 1&2 (Tottarp).
 

 

28, 29 & 30 augusti 2024:
Holy Fire®V Usui Reikimaster (Borlänge).

[Datum under uppdatering] hösten 2024:
Holy Fire®V Usui Reikimaster (Tottarp).

Holy Fire® III Usui Reiki 1

Reikiutbildningens första steg ger dig tillgång till Reikienergin och du kan direkt efter avslutad utbildning ge Reikihealing till dig själv och andra. Själva placeringen av Reikienergin innebär en energimässig frekvenshöjning.

 

I Reiki 1-utbildningen ingår bland annat följande:


- Om Usui Reiki och Holy Fire®.
- Djupt helande upplevelsemeditationer.
- Placering av Reikienergin.
- Byosenscanning: att läsa av energikroppen.
- Grundläggande handpositioner vid Reikihealing.
- Hur man healar sig själv med Reiki.
- Förberedelse och avslut samt hur man renar sig själv från andras energier.

Holy Fire® III Usui Reiki 2

Under Reikiutbildningens andra steg får du tillgång till de tre första Reikisymbolerna och lär dig att utföra en fullständig Reikihealing. Din energifrekvens höjs ytterligare genom Reiki 2-placeringarna.

 

I Reiki 2-utbildningen ingår bland annat följande:

- Djupt helande upplevelsemeditationer.
- Kunskap om de tre första Reikisymbolerna och deras användningsområden.
- Placering av Reiki 2-energin samt symbolerna.
- Att utföra en fullständig Reikihealing.
- Distanshealing i tid och rum.
- Japanska healingtekniker.

- Kurshäfte, boken "Reiki - den helande beröringen" samt fika.

Holy Fire® V Usui Reikimaster/ART

Att bli Holy Fire® Reikimaster är att ständigt sträva efter att låta Reikin genomsyra alla delar av livet och att låta sig guidas av Holy Fire®-energin längs livets väg. Reikimasterutbildningen är för dig som vill utvecklas personligt, själsligt och spirituellt på en hög nivå. När du går Holy Fire®V Usui Reikimaster får du tillgång till de högfrekventa energier som krävs för att kunna förmedla upplevelser, placeringar och tändningar och därmed kunna hålla kurser och utbilda nya Reikiutövare.

 

Reikimasterutbildningen är i sig kraftfullt helande och spirituellt fördjupande. Den omfattar 3 heldagar samt ett uppföljningsmöte på 3 timmar. Bland annat följande ingår:

- Flera djupt helande upplevelsemeditationer.

- Placering av Mastersymbolen.

- 4 Mastertändningar för Holy Fire® -energin.

- Teoretisk/esoterisk kunskap.

- Avancerade Reikitekniker för helande och för manifestationer.

- Praktiska övningsmoment för healing och för att stärka sin Reiki.

- Att hålla Reikikurser och att bygga upp en verksamhet.

- Reikimastermanualer, boken "Reikins själ" samt fika.

 

Förkunskaper: Reiki 1 & Reiki 2.

Diplomeringskrav: 10 dokumenterade Reikibehandlingar

Den femte uppgraderingen (V) av Holy Fire® är en uppgradering av Holy Fire®III och har tilläggsnamnet Världsfred.

Holy Fire® är ett registrerat varumärke som tillhör William Lee Rand.

Holy Fire® V Usui Karuna Reikimaster

Den här utbildningen är för dig som redan är Reikimaster och ytterligare vill utveckla/fördjupa din healingförmåga och din kontakt med Reikienergin. Ordet karuna är sanskrit och betyder "varje handling som syftar till att minska andras lidande". I takt med vår egen upplysning ökar vår förståelse för att allt är ett. Det blir då naturligt att utvidga helandetanken till alla varelser, utan urskiljning. När du utvecklar Karuna inom dig hjälper du andra att helas samtidigt som ditt eget helande påskyndas. 

Karuna Reiki® utvecklades av William Lee Rand i slutet av 1990-talet och innefattar 8 högfrekventa symboler för helande. Energierna uppfattas som mjuka men samtidigt effektiva. I utbildningen ingår även tändningar för Holy Fire®V (Världsfred) Usui Reikimaster. 

Du bör ha varit Reikimaster i minst 6 månader  för att kunna tillägna dig Karuna-energierna.

Utbildning startar vid förfrågan - kontakta oss!

Andlig kurs Staffanstorp, Spirituell kurs Borlänge, Andlig kurs Stockholm
bottom of page