Divination

With Garden of Feathers you can learn two different divination techniques: tarot cards (Susanne) and runes (Thorwald). These wisdom sources tell about the human life, existence, relations etc., and not least about her inner journey. They tell things that belong to the past, things that is, and things which we do not know exist yet. They give us priceless knowledge in our everyday life and at major crossroads. 

Irrespective of course you will get successive knowledge about the cards/runes and are given generously with time to practice spreads and interpretation techniques. As a complement you can also choose the course "Mental creation, attraction and the relation to buddhistic mindfulness" (read more here), in which chakra based internal energy practice is included (read more here). Tarot cards and runes want us to change our thoughts and actions, and in this complement course we go even deeper into that changing process.  

Tarot

Tarot är ett av världens mest spridda divinationssystem och består av totalt 78 kort. Tarotleken är uppdelad i Stora Arkanan, som utgörs av 22 trumfkort, och Lilla Arkanan bestående av 16 hovkort samt 40 numeriska kort. De 78 korten täcker tillsammans in varje möjlig livssituation från det stora och omvälvande som ofta beskrivs av kort från Stora Arkanan till de små vardagshändelserna som de numeriska korten berättar om.

På grundkursen i tarot kommer du bland annat att få lära dig följande:

  • Systemet bakom tarotleken, hur kortens betydelser kopplas till de 4 elementen och numerologi.
  • Genomgång av de individuella kortens betydelser, symbolik och tolkningar
  • Övningar för att stärka den egna relationen med korten
  • Hur leken kan användas till så mycket mer än divination
  • Hur man gör läggningar
  • Korrespondenser till astrologi och kabbala

De äldsta tarotlekarna som man känner till, i den form vi använder idag, kommer från 1400-talets Milano. Det fåtal lekar som finns bevarade är exklusiva, handmålade spelkort. Numera finns det tusentals olika tarotlekar att välja mellan. De flesta baserar sig på ett av tre huvudsystem: Tarot de Marsielle (TdM), Raider Waite Smith (RWS) eller Thoth. På grundkursen kommer vi att använda oss av RWS-systemet och man behöver en egen RWS-lek för att kunna tillägna sig kursen. De kommer att finnas till försäljning till självkostnadspris för kursdeltagare.

Se i kurslistorna för nästa kursstart! Naturligtvis kan du även konsultera Susanne att göra en läggning åt dig - läs mer här


Runor

"Runor" är en samlingsbeteckning för vad som i själva verket är flera olika gamla nordeuropeiska teckenuppsättningar. Runorna användes till skrift i det gamla Nordeuropa och har idag fått ökande popularitet som divinationsredskap. Det runalfabet vi arbetar med användes av alla germanska folk och är känt från åtminstone 400-talet. Det kallas vanligen Futhark. I divinationssammanhang är det känt även under namnet Uthark genom en förskjutning av runornas ordningsföljd. Alfabetet består av 24 runor som vi arbetar divinatoriskt med enligt två olika metoder.

Se här när du kan lära dig runtolkning! Naturligtvis kan du även konsultera Thorwald att göra en läggning åt dig - läs mer här.