top of page

Lotusbladet blåser i vinden

träd_vintage.JPG

Detta är kursen för dig som vill få kunskap om de olika grenar som så framgångsrikt användes redan i det gamla Kina! 

Övergripande innehåll:

  • Zenmeditation i teori och praktik.

  • Grundläggande energikunskap.

  • Qigong i teori och praktik.

  • Grunder i taoistisk, buddhistisk och zenbuddhistisk filosofi.

  • Möjlighet till tai chi-studier efteråt eller inom ramen för kursen. 

Kursen ger goda teoretiska kunskaper och en bred praktisk bas, antingen du vill använda den för eget bruk eller vill vidareutbilda dig till qigong- och/eller meditationslärare. 

Zenmeditation. Meditation är grunden och startpunkten i två av utbildningarna, men vi kommer delvis att betona olika aspekter av den. Generellt fokuserar vi på meditationens potential att förändra individen, hur förändringar är möjliga och vilka förändringar som sker. Vi kommer att tala om dess förmåga att läka kroppen och transformera sinnet och om det holistiska tänkande som blir så aktuellt i meditationssammanhang. Under dessa 7 månader belyser vi därtill extra meditationens funktion i vår spirituella utveckling. Du får också viktiga grundkunskaper i taoismens, buddhismens och zenbuddhismens filosofier.

Grundläggande energikunskap. De gamla traditionerna och den nutida naturvetenskapen beskriver den universella energin på olika sätt. Även om det praktiska arbetet med energi är det viktigaste, är det också betydelsefullt att vi förankrar detta arbete i grundkunskaper om bl.a. energins natur, dess reaktionsmönster och dess potential.

Qigong. Vi kommer att träna flera och sinsemellan väldigt olika qigongformer. Formerna presenteras i en genomtänkt ordning; vi kommer att inleda med en form som sätter fingret på qigongens ofta mycket mjuka men kraftfulla rörelser, och som dessutom tränar både kropp och kroppsmedvetenhet. Ett viktigt syfte med qigongen i det här skedet är att du ska bli mjuk i kroppen och därmed dels bli medveten om energin som omger oss, dels tillåta den att börja flöda fritt inuti dig. Du som är intresserad av att träna tai chi förbereds här inför den träningen, som har ett liknande rörelsemönster men är betydligt mer komplex.

Praktisk information: 

Plats: Garden of Feathers, Tottarp. Start efter förfrågan. Pris: från 8 500 :-. Kursen ges privat, semiprivat eller med liten grupp, vilket bestämmer priset. Kontakta Thorwald för vidare information. 

 

Priset inkluderar moms, material och behovsstyrd återkoppling under hela utbildningstiden. 1/3 av beloppet betalas före start, resterande delbetalas under sex månader. Vid avanmälan senare än en månad före start uttas denna tredjedel som administrationsavgift. Deltagaren har förbundit sig att betala 75 % av utbildningens totalkostnad vid avbruten utbildning. 

Vid en anmälan har du tagit del av och godkänt ovanstående villkor.

bottom of page