top of page

Ge din organisation den nya tidens kunskap & värderingar!

Reiki, tarot, astrologi, horoskop, medial vägledning, runor, qigong, tai chi, meditation, mindfulness
Garden of Feathers för organisationer och företag

Ni och vi

Vi erbjuder ert företag eller er organisation vad just ni vill ha, antingen det handlar om en lättare informationsstund eller föreläsning varvad med träning - ett uppskattat koncept vid en kick-off eller som energigivande avbrott under konferensen. Mer långsiktiga samarbeten för att öka medarbetarnas välbefinnande kan till exempel vara handledd praktik på vecko- eller månadsbasis med support så att medarbetarna kan implementera kunskaperna i vardagen. Kontakta oss så kan vi tillsammans utforma det som passar er organisation. 

Förslag på aktiviteter (som också kan kombineras):

  • Qigong - 3 500 år gamla tekniker för att stärka sinne, kropp och själ. Stående qigong kan utföras i vanIiga kläder och kräver inga förkunskaper. Deltagarna utgår från sina egna förutsättningar. Läs mer om qigong här.

  • Tai chi - prova på komplexa rörelsemönster som tränar balans, koordination, kroppsmedvetenhet m.m. Läs mer om tai chi här.  

  • Meditation - självläkning och mental utveckling sedan 2 500 år. Vi talar om meditationens fördelar och dess många positiva effekter - och provar naturligtvis. Läs mer om vår typ av meditation här

  • Mindfulness - meditationens förlängda arm - olika tekniker för att bevara lugnet mitt i den stressade vardagen. Läs mer om mindfulness här.

  • Astrologi - låt oss berätta om den urgamla kunskap som nu återigen växer sig mycket stark världen över. Astrologi används av företag och finansmarknader som ett verktyg för att avgöra när man ska handla eller inte handla, ta beslut, starta och avsluta processer osv. Läs mer om astrologi här

Kontakta oss så återkommer vi snarast. 

bottom of page