top of page

Tranan sprider sina vingar

träd_vintage.JPG

Vårt flaggskepp är denna djupgående kurs för dig som verkligen vill göra en personlig utvecklings-/förändringsresa och tillägna dig den esoteriska kunskap som spelar en roll i processen. Kursen rymmer såväl teoretiska som praktiska delar; en del av dem hittar du även i våra andra kurser, andra är unika för just detta år. Nyckelord är bland annat förändringsvilja, introspektion och mental energihantering. Att deltagarna utför det dagliga arbetet är helt avgörande för den egna processen och för gruppens kollektiva framåtskridande.

Ur innehållet:

> Energikunskap om oss människor och om vår omvärld i vid mening. Det blir mer och mer känt att allt består av energi. Hur påverkar detta faktum oss, vårt agerande, vår omgivning och vår värld? Hur kan det påverka vårt sätt att hantera vardagen? Vad har energin för potential att förändra livet? Vilka är dess begränsningar?

 

> Mental energihantering: attraktion, repulsion, vibration m.m. Utifrån den teoretiska energikunskapen lär du dig ett flertal tekniker att använda under vardagens alla omständigheter, i syfte att medvetandegöra skapande- och bevarandeprocesser. 

> Arbete med hindrande energistagnationer: Genom kraftfulla healingmeditationer och gemensamma healingcirklar förändrar vi kroppens energitillstånd, höjer vår vibration permanent och arbetar med fastlåst energi.

> Privata healingsessioner: Varje deltagare får under kursen två privata healingsessioner med Susanne. 

> Zenmeditation och traditionell mindfulness som instrument i skapandeprocessen. Vi använder ursprunglig buddhistisk mindfulness som ett flerstegsverktyg för att kontrollera sinnet, vilket i sin tur kraftfullt ökar skapandepotentialen.

> Qigong används som en metod för att öka den holistiska insikten och knyta ihop kropp, sinne och ande.  

> Övningar knutna till månens energi. Hur kan vi utnyttja mörkmånens, nymånens och fullmånens energier för vår utveckling och energiarbete, specifikt för att sätta intentioner?

Praktisk information: 

Kursdatum läggs ut under våren. Pris: 15 900:- inklusive moms, material och behovsstyrd återkoppling under hela utbildningstiden. 1/3 av beloppet betalas före start, resterande delbetalas under sex månader. Vid avanmälan senare än en månad före start uttas denna tredjedel som administrationsavgift. Deltagaren har förbundit sig att betala 75 % av utbildningens totalkostnad vid avbruten utbildning. 

Vid en anmälan har du tagit del av och godkänt ovanstående villkor.

bottom of page