top of page
Garden of Feathers, spirituellt center Staffanstorp, Skåne

Spirituella träffar

För dig som är intresserad av att fördjupa din andlighet håller vi månatliga spirituella träffar. Dessa arrangemang är mycket uppskattade; för närvarande har vi två fulla grupper och planerar för ytterligare två. Den ena kommer att gå kvällstid vardag, den andra dagtid vardag. Kontakta oss vid intresse och ange vilken grupp du avser. 

Observera att träffarna inte är av drop in-typ. Regelbunden närvaro och engagemang krävs för att vi ska skapa en grupp med stabil struktur och nå god kvalitet. Anmälan sker terminsvis och träffarna betalas i förskott.

 

Vi rekommenderar de flesta att börja med temat i Cirkel 1: Healing och inre energirening. Förutom alla intressanta - och kanske nya - upplevelser du möter där är det att faktum att vi alla bär på energetiska rester från många upplevelser och liv. Möjligheten till ett effektivt resultat av vårt arbete i Cirkel 2, där vi fokuserar arbetet på vibration och manifestation, är delvis avhängigt av vårt grundarbete. 

Kontakta oss för att anmäla intresse för våra cirklar så hjälps vi åt att hitta den som passar dig bäst!

Garden of Feathers, spirituellt center, Tottarp, Skåne

Cirkel 1:
Healing och inre energirening

Dessa träffar byggs kring zenmeditation, en kort qigong, healingcirkel med Reiki, trumhealing samt ytterligare en spirituell aktivitet som varierar från gång till gång. Som allt vi gör syftar även denna cirkel ytterst till en höjning av den egna vibrationen. Vi gör oss aktivt av med energiblockeringar och stagnationer, vilket är ett fantastiskt förarbete för att komma vidare i utvecklingen. 

Kontakta oss vid intresse!

Fåtal platser vakanta

Cirkel 2:
Vibration & manifestation

Vissa moment från Cirkel 1 är kvar, andra byts ut eller görs mer sällan. Vi lägger till moment för aktiv vibrationshöjning och aktivt mentalt skapande - livsförändring, om man så önskar. Här är det egna arbetet och reflektionerna mellan träffarna viktigare, och de leder till intressanta diskussioner och utvidgat lärande för deltagarna. Kontakta oss vid intresse!

Fulltecknad

Attraktionslagen
Garden of Feathers, spirituellt center, Tottarp, Skåne

Cirkel 3: 

Som Cirkel 1 men vardag, dagtid. Anmäl intresse! 

Cirkel 4: 

Som Cirkel 2 men vardag, kvällstid. Anmäl intresse! 

Thorwald Lorentzon och Susanne Schéele
bottom of page