top of page

Bodhidharma ror båten

träd_vintage.JPG

Bodhidharma var en faktiskt historisk person, en munk som har betytt mycket för zenbuddhism och spirituell utveckling. Han anses vara den som förde en "ny" buddhism med betoning på kärnvärden från Indien till Kina på 500-talet. Han har fått ge namn åt denna kvalificerade sjumånaderskurs! 

Övergripande innehåll:

 • Zenmeditation i teori och praktik.

 • Grundläggande energikunskap.

 • Klassisk buddhistisk mindfulness i teori och praktik.

 • Teori och praktik bakom medvetna skapandeprocesser.

Zenmeditation. Meditation är grunden och startpunkten i två av utbildningarna, men vi kommer delvis att betona olika aspekter av den. Generellt fokuserar vi på meditationens potential att förändra individen, hur förändringar är möjliga och vilka förändringar som sker. Vi kommer att tala om dess förmåga att läka kroppen och transformera sinnet och om det holistiska tänkande som blir så aktuellt i meditationssammanhang. Under dessa 7 månader belyser vi därtill extra meditationen som koncentrationsskapare och verktyg för sinneskontroll.

Grundläggande energikunskap. De gamla traditionerna och den nutida naturvetenskapen beskriver den universella energin på olika sätt. Även om det praktiska arbetet med energi är det viktigaste, är det också betydelsefullt att vi förankrar detta arbete med grundkunskaper om bl.a. energins natur, dess reaktionsmönster och dess potential.

 

Energiarbete på det mentala planet är genomgående för stora delar av denna grundutbildning.

Mindfulness är intimt förknippad med våra mentala skapandeprocesser. Den kontrollerar och medvetandegör vårt skapande - i varje sekund av livet om vi så önskar. Genom meditation och mindfulness lär vi känna oss själva, styr oss själva, förändrar oss själva från en minut till en annan i syfte att forma den kommande minuten, dagen och framtiden på det sätt som vi själva önskar. Mindfulnessdelen övergår således naturligt i delen med mentalt skapande. Du lär dig bl.a. följande i syfte att kraftfullt öka din förmåga att skapa en uppåtgående livsspiral:

 • Hur energin skapar vår tillvaro: attraktion, repulsion, vibration, tanke, känsla.

 • Hur mindfulness används som skapandets kontrollinstrument.

 • Tekniker för vibrationshöjning.

 • Tekniker för att löpande behålla en hög vibration.

 • Tekniker för att skapa rätt/positivt.

 • Tekniker för att undvika fel/negativt skapande.

 • Begränsningar i våra skapandeprocesser.

Praktisk information: 

Plats: Garden of Feathers, Tottarp. Start på förfrågan. Pris: från 8 500 :-. Kursen ges privat, semiprivat eller med liten grupp, vilket bestämmer priset. Kontakta Thorwald för vidare information. 

 

Priset inkluderar moms, material och behovsstyrd återkoppling under hela utbildningstiden. 1/3 av beloppet betalas före start, resterande delbetalas under sex månader. Vid avanmälan senare än en månad före start uttas denna tredjedel som administrationsavgift. Deltagaren har förbundit sig att betala 75 % av utbildningens totalkostnad vid avbruten utbildning. 

Vid en anmälan har du tagit del av och godkänt ovanstående villkor.

bottom of page