Lugnet i Zen

29.07.2022

Om vi speglar det moderna samhällets energitillstånd i yin-/yangsymbolen (som korrekt heter "tai chi") skulle den vackra symbolen bli förvriden. Det vita yangfältet skulle dominera helt och endast några små svarta lugnande yinstänk skulle synas.

I zenmeditation hittar vi motpolen. Vi behöver den. Vi människor skapar världen och följaktligen är det inom oss som omdaningen måste ske. Mahatma Gandhi uttryckte saken så: "Bli den förändring du vill se!" Under influenser av taoistiska filosofiska principer varken vill man eller gör man något i zenmeditation. Detta uttrycks i ordet "shikantaza", som är japanska och betyder 'ingenting förutom att sitta'. "Zazen" - 'att sitta i zen' kan objektivt sägas vara den ultimata yangdödaren och är ett redskap för alla tider, vare sig de hör till involution eller evolution. Vår planet är en jouröppen kursgård med obligatorisk närvaro, och zen är en av de främsta lärarna där, bland rosor och törnen.