Mot involution del II

12.10.2022

Så, yinenergi - kosmisk involution - råder och vi bör följa denna. Lämpliga aktiviteter är t.ex. meditation, kontemplation, utrensningsarbete och lugn qigong - eller varför inte studier av tarot och esoterisk litteratur! Men vi kan också tänka tvärtom: en utpräglad yinpersonlighet, som alltså kan sägas ligga i fas med rådande energi, behöver snarare ett yangtillskott, gärna i form av kraftfull qigong, tai chi och soliga långpromenader.

En av våra kunskapstraditioner, Correllian Nativist Wicca, talar om "psykiskt tidvatten", vilket avser flödet mellan involution/yin och evolution/yang. Mest konkret speglas detta i dygnsförändringarna. Genom våra fyra årstider, och genom t.ex. solens aktivitetsökning vart 11:e år, blir perspektivet längre. Ännu mycket längre blir det om vi utgår från zodiakåret, de 1 600 år då vår planet behärskas av ett visst zodiaktecken. De första 400 åren av varje zodiakår karaktäriseras av relativ involution/yin. Där är mänskligheten nu eftersom vi befinner oss i år 21 i Vattumannen (från vilken vi kollektivt sett får vår karaktär). Många korta och långa cykler av involution/evolution ska sedan passera under 19 200 år innan samtliga 12 tecken regerat.

Involution och evolution finns i oss och i det ofattbart lilla, och i det ofattbart stora. Att veta om det är bra och att försöka följa det är klokt!