Mentalt skapande & attraktion

Vårt sinne besitter en fantastisk kraft. I vår tid är vi på väg att återfå den insikten, och resurserna finns där, redo att plockas fram, slipas och användas. 

Kaka söker maka och lika barn leka bäst är två språkliga uttryck som visar på att människor, ting och företeelser attraherar det som är mest likt dem själva. Lagen om attraktion är tätt sammanflätad med det karmiska flödet, och för att attrahera rätt och skapa önskvärd karma är det av yttersta vikt vad vi vibrerar av, vilket är detsamma som vilken känsloenergi vi sänder ut från vårt djupaste inre. Attraktionslagen säger, att den människa som vibrerar av medkänsla och kärlek, glädje och tillfredsställelse, lugn och förnöjsamhet, kommer att möta situationer och människor som ger tillbaka essensen, själva grundmaterialet, av detta. Den som istället vibrerar av irritation, stress, hämndlystnad osv. kommer att få mer sådant in i sitt liv - fler situationer som i sin tur skapar ännu fler.

Inom ramen för två av våra utbildningar lär du dig tekniker som kraftfullt ökar din förmåga att vibrera positivt och därmed skapa en uppåtgående livsspiral. Bland annat går vi igenom:

  • Teorin bakom energi som skaparen av vår tillvaro.
  • Den buddhistiska mindfulnessträningens roll i våra skapandeprocesser.
  • Tekniker för vibrationshöjning.
  • Tekniker för att löpande behålla en hög vibration.
  • Tekniker för att skapa rätt/positivt.
  • Tekniker för att undvika fel/negativt skapande.